2020 metų žymių kraštiečių sukaktys ir jubiliejai

GIMĘ ŠILALĖS RAJONE

AUKSORIŪTĖ ALBINA (1965 01 12 Sodalėje, netoli Kvėdarnos), kalbininkė. Sukanka 55 metai.

BAČKAUSKAS MEČYS-KANTAS (1920 Gvalduose – 1952 12 25 Mizgiriuose, Klaipėdos r.), partizanų vadas. Sukanka 100 metų.

BIELSKIS PETRAS (1935 02 20 Mėčiuose, Laukuvos vls.), teatrologas, režisierius, humanitarinių mokslų daktaras. Sukanka 85 metai.

BILDUŠAS JONAS (1895 10 25 Pajūryje Šilalės vls. - 1966 10 03 Čikagoje), visuomenės veikėjas, mokytojas. Sukanka 125 metai.

BIRŽIŠKA  ANTANAS  (1855 01 17 (29) Žvingių parapijoje Lapkasių dvare -  1922 10 03 Viekšniuose), gydytojas. Sukanka 165 metai.

BIRŽIŠKIS STANISLOVAS (1900 11 13 Pailgotyje, Pajūrio vls. – 1996 03 19 Kaune), agronomas. Sukanka 120 metų.

BRIEDIS PRANAS (1925 Drobūkštalių k., Kvėdarnos vls - 1950), partizaninių kovų organizatorius. Sukanka 95 metai.

BŪDVYTIS PRANAS VYTAUTAS (1900 10 02 Kalniškiuose, Pajūrio vls. – 1975 09 07 Kaune), poetas, vertėjas. Sukanka 120 metų.

CIRTAUTAS KAZIMIERAS KLAUDIJUS (1915 01 18 Sodalėje, Kvėdarnos vls. - 1963), pedagogas. Sukanka 105 metai.

ČILVINAITĖ MARIJONA (1900 08 06 (19) Upynoje – 1995 06 28 Kaltinėnuose), etnografė. Sukanka 120 metų.

GERLIKAS PRANCIŠKUS (1940 04 15 Mažrimuose, Šilalės vls.), dailininkas. Sukanka 80 metų.

GOMALIAUSKIS, GOMALEVSKIS PETRAS  (1820 Paliepkalnyje, Laukuvos parapija – 1868 09 03 Saločiuose, Pasvalio vls.), kunigas, vertėjas, rašytojas. Sukanka 200 metų.

GRINAVECKIS VLADAS  (1925 08 15 Šiauduvoje, Laukuvos vls. – 1995 08 19 Vilniuje). Sukanka 95 metai.

GUDAUSKIS JONAS (1890 02 02 Šiauduvoje,  Laukuvos vls. – 1980 04 04 Čikagoje JAV), teisingumo ministras. Sukanka 130 metų.

IVINSKIS LAURYNAS (1810 08 03 Šilalės parapijoje – 1881 07 07 Milvyduose, Šiaulių aps.), švietėjas, literatas, pirmojo lietuviško kalendoriaus „Metų skaitlius ūkiškas"  rengėjas ir leidėjas. Sukanka 210 metų.

JAKUTIS ALGIRDAS  (1950 04 11 Tauragėje (po pusės metų persikėlė gyventi į Šilalę), inžinierius, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras. Sukanka 70 metų.

JAUNIUS ALOYZAS (1895 06 04 Kvėdarnos vls., Lembo k. - ?), kunigas. Sukanka 125 metai.

JURAŠKA ALEKSANDRAS (1850 Keberkščiuose, Pajūrio vls. – apie 1913 Pajūralio vls.), knygnešys, vertėsi amatais. Sukanka 170 metų.

JURGUTIS VYTAUTAS (1930 07 10 Šilalėje – 2013 02 23 Vilniuje), kompozitorius. Sukanka 90 metų.

KAVALIAUSKAS PETRAS (1860 Gvalduose, Kvėdarnos vls. – 1933 08 14 Kvėdarnoje), knygnešys. Sukanka 160 metų.

KEMPINAS ALFONSAS (1935 03 27 Kaune (1938 m. atsikėlė į Šilalę), chirurgas, mokslininkas. Sukanka 85 metai.

KINDERIS JUOZAS (1930 11 19 Maldūnuose, Upynos apyl. - 2005 04 15 Rusnėje), poetas, tremtinys. Sukanka 90 metų.

KUNICKAS VIKTORAS (1930 09 01 Laukuvoje – 2008 06 12 Laukuvoje), dailininkas, skulptorius, pramoninio dizaino Lietuvoje pradininkas. Sukanka 90 metų.

MAJUS ANTANAS (1895 12 04 Šiaudaliuose, Šilalės vls. - ?), atsargos kapitonas, žurnalistas. Sukanka 125 metai.

MAKAUSKIS JONAS (1885 04 14 Reistruose, Šilalės vls. - ?), provizorius, visuomenės veikėjas. Sukanka  135 metai.

MIZGIRIS JONAS (1865 Šakėnuose, Kvėdarnos vls. - ?), knygnešys. Sukanka 155 metai.

NORMANTAS EDMUNDAS (1935 01 02 Kvėdarnoje), fizikas, matematikos mokslų kandidatas. Sukanka 85 metai.

POCIUS LIUDVIKAS (1940 08 23 Klabuose, Kvėdarnos apyl.), dailininkas, vitražistas. Sukanka 80 metų.

RAČKAUSKIS JERONIMAS KIPRIJONAS (1825 12 21 Platustaliuose, Kaltinėnų vls. – 1889 12 22 Kaune), kunigas, prelatas, religinės literatūros rengėjas. Sukanka 195 metai.

RADŽIUS VYTAUTAS (1925 11 09 Tūbinėse, Šilalės vls. -  2013 11 16 Čikagoje, JAV), visuomenininkas, JAV lietuvių laikraščio „Dirva" redaktorius. Sukanka 95 metai.

STANSKIS PRANAS (1915 Kvėdarnos vls. – 1905 01 03 Lygumuose, Pakruojo vls.), kunigas, knygnešių rėmėjas, švietėjas, blaivybės skatintojas. Sukanka 105 metai.

STULGA VAIDOTAS ALBINAS (1940 10 31 Rubinave, Šilalės vls.), kultūros darbuotojas, meno saviveiklos organizatorius. Sukanka 80 metų.

STULGINSKIS ALEKSANDRAS (1885 02 26 Kūtaliuose, Kaltinėnų vls. – 1969 09 22 Kaune), agronomas, Lietuvos Respublikos prezidentas. Sukanka 135 metai.

SUGINTAS ANTANAS (1890 12 19 Stungaičiuose, Laukuvos vls. - ?), advokatas, politikas, spaudos darbuotojas. Sukanka 130 metų.

SUGINTAS BENEDIKTAS (1895 01 03 Vytogaloje - ?), kunigas, visuomenininkas. Sukanka 125 metai.

ŠETKUS BENEDIKTAS (1960 12 14 Šakėnuose, Kvėdarnos apyl.), istorikas. Sukanka 60 metų.

ŠIAUDVYTIS LEONAS (1900 Traksėdyje, Šilalės vls. – 1947 Vilniuje), teisininkas. Sukanka 120 metų.

TALLAT-KELPŠA VYTAUTAS (1955 07 17 Laukuvoje), skulptorius. Sukanka 65 metai.

TUMIENĖ – VALIŪTĖ ELENA (1920 03 16 Šilalėje – 1994 Alamoje,  JAV), pedagogė, rašytoja, filosofijos mokslų daktarė. Sukanka 100 metų.

URBONAVIČIUS – URBONAS VALENTINAS (1845 Kvėdarnos vls. – 1929 05 Vilniuje), 1863 sukilimo dalyvis, lietuvių tautinio judėjimo veikėjas. Sukanka 175 metai.

VAITIEKUS ALFREDAS (1940 02 20 Paežeryje, Pajūrio par.), ekonomistas, habil. daktaras. Sukanka 80 metų.

VILAINIS – ŠIDLAUSKAS ADOMAS (1905 01 21 Vaikių Lauko k., Laukuvos vls. – 1981 06 28 Čikagoje, JAV), žurnalistas, redaktorius. Sukanka 115 metų.

ŽUMBATIENĖ (JANKONYTĖ ) MARIJA GIEDRĖ (1940 06 24 Šilalėje), dailininkė, grafikos magistrė. Sukanka 80 metų.

GYVENĘ IR DIRBĘ ŠILALĖS RAJONE

DOVEIKIENĖ – KATINSKAITĖ ONA (1920 06 06 Maskvoje – 1993 03 Vilniuje), vertėja. Sukanka 100 metų.

FEIZA VIRGINIJUS (1960 10 01 Skaudvilėje), agronomas, mokslinis darbuotojas. Sukanka 60 metų.

GAUDĖŠIUS SIMONAS (apie 1870 Viekšnių apyl. – 1942 Komijoje), farmacininkas. Sukanka 150 metų.

JANKAUSKAS KONSTANTINAS (1870 01 16 Užprūdžiuose, Pilviškių vls. – 1935 02 24 Tauragėje), mokytojavo, daug prisidėjo prie D. Poškos Baublių muziejaus tvarkymo. Sukanka 150 metų.

MICKEVIČIUS JUOZAS (1900 08 27 Mačiūkiuose, Skuodo vls. – 1984 11 10 Šarnelėje, Plungės raj.), kraštotyrininkas, muziejininkas. Sukanka 120 metų.

ŠALČIUS MATAS (1890 10 20 Čiudiškiuose, Prienų vls. – 1940 05 26 Gvajaramerine, Bolivijoje), pedagogas, publicistas, keliautojas. Sukanka 130 metų.

ŠULSKYTĖ ALDONA (1930 Gasčiūnuose, Joniškio vls. – 2008), mokytoja, spaudos darbuotoja, poetė. Sukanka 90 metų.

Parengė Vida Beržinienė,
Bibliografijos ir kraštotyros skyrius