Medvėgalio papėdėje: veidai, įvykiai, istorija XIII

Sugrįžo į gimtąsias vietas

Paskutinį sykį jie buvo susitikę prieš septynerius metus. Kiti – dar anksčiau. O buvo ir tokių, kurie vienas kitą matė pirmą kartą. Kas iš Stirbiškės, kas iš Degimų, Degutgirio, Buišių ar net Bumbuliškės - liepos 4-ąją visi sugužėjo į Šakėnus, kur vyko gyventojų susitikimas „Sugrįžkime į tėviškę".

Edmundo Pauliko sodyboje praūžęs renginys - jau trečiasis Šakėnų kaime. Prie jo organizavimo prisidėjo tiek dabartiniai, tiek kaimą palikę gyventojai, o didžiausia atsakomybė teko Pajūralio bendruomenės pirmininkei šakėniškei Irenai Jucienei bei Stirbiškėje gimusiam, dabar Šilalėje gyvenančiam „Bočių" draugijos pirmininkui Vaclovui Rimkui.
Šventė prasidėjo gyventojų sutikimu, kiekvieno jų rašytiniu žodžiu svečių knygoje. Vėliau Kvėdarnos parapijos klebonas kun. Juozas Rudys aukojo šv. Mišias, o jų pabaigoje visiems šventės dalyviams dovanojo už širdies griebiančią dainą, kurią atliko, pritardamas sau gitara.

Įsiamžinę bendroje nuotraukoje ir į padangę su balionais paleidę slapčiausius norus, žmonės dalijosi prisiminimais, šmaikščiais nutikimais praturtintais pasakojimais. Daugiau nei šimtas į susitikimą atvykusių kraštiečių buvo vaišinami ant žarijų kepta kiaušiniene, kuriai 140 naminių kiaušinių surinko ir sunešė vietinės moterys. Gomurį pamaloninti taip pat buvo galima ant laužo virta sriuba, gausiomis vaišėmis, namine gira ar mėtų arbata.
Džiaugėsi ne tik skrandis – iki ašarų juokino kaimų bendruomenės „Saulietekis" nuotaikingas spektaklis, smagiems šokiams užvedė Traksėdžio kaimo kapela.
Susitikimo organizatoriai pažadėjo, jog susirinko ne paskutinį sykį. O už pagalbą, ruošiantis šiai šventei, I.Jucienė nuoširdžiai dėkojo sodybos šeimininkui E.Paulikui, Kvėdarnos seniūnui Aivarui Dobilui, Vidai ir Jonui Baubliams, Juozui Pudžiuveliui, Zofijai ir Petrui Ruikams, Gražinai ir Stasiui Rimkams, Teresei Ruškienei, Jurgiui Skarulskiui, Paulinai Gedgaudienei, Rimai Breiterienei, Irenai Freitikienei, Staselei Cibauskienei, Žydrūnui Andrijauskui, Zitai Bružienei, Laimai Raudonienei bei visiems kitiems, prisidėjusiems prie šaunaus renginio.

Birutė SRĖBALIŪTĖ
AUTORĖS nuotr.