Medvėgalio papėdėje: veidai, įvykiai, istorija XXV

Gyvenimas, paskirtas darbui, kūrybai ir žmonėms

Metai - kaip tie lietaus lašai, kiekvieno jų skambėjimas yra skirtingas. Nemažai tų lašų-metų nuskambėjo ir pajūriškės Birutės Kuizinaitės gyvenime. O juk, atrodo, dar ne taip seniai, 1945-ųjų lapkričio 8 d., Pabremenio kaime, Igno ir Elenos Kuizinų šeimoje, gimė dukrytė, kurią tėvai pavadino Birute. Ji augo, globojama bei mylima ne tik tėvų, bet ir vyresnės sesers Jadvygos. šeima buvo darni, darbšti. Jaukūs santykiai ir dabar Birutės prisiminimuose šiluma sugrįžta.
Prabėgo vaikystė, prasidėjo pirmieji žingsniai, siekiant išmokti, sužinoti. Birutė lankė Obelyno pradinę, Varsėdžių aštuonmetę mokyklas. Nuo pirmos klasės iki aštuonmetės baigimo visas vasaras praleido ganydama savo, kaimynų ar kolūkio karves. Ji, smulkutė mergaitė, vienintelė tarp kaimo berniukų sekiojo paskui bandą. Stebėdama dabartinių vaikų bei paauglių gyvenimą, jų atostogas, savo vasaras prisimena kartais su nuoskauda, o kartais atsklinda įdomių pokštų nuotrupos.

Birutė su dukra Milda

1962 m. Birutė įstojo į tuometinį Pajūrio žemės ūkio technikumą, kur sėmėsi agronomijos žinių. 1966-aisiais gavo agronomo specialybės diplomą. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos neakivaizdinį skyrių ir po ketverių metų rankose jau laikė mokslinio agronomo kvalifikacijos diplomą.
Pagal paskyrimą B.Kuizinaitė liko dirbti Pajūrio žemės ūkio technikume. Pradėjusi nuo laborantės, kilo iki auklėtojos, dėstytojos, skyriaus vedėjos. šeimoje išugdytas darbštumas, žinių siekimas lydi Birutę visur. Ji gilino žinias įvairiuose kursuose, stažuotėse, seminaruose ne tik Lietuvoje, bet ir Maskvoje, Baltarusijos žemės ūkio akademijoje. Yra baigusi Amerikos žemės ūkio mokytojų kursus. 1997 m. jai suteikta vyresniojo profesijos mokytojo kvalifikacija.
Kaip darbšti, aukštos kvalifikacijos, išradinga, sumani darbuotoja, 1982-aisiais Birutė buvo išrinkta Piliakalnio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininke ir šias pareigas ėjo aštuonerius metus. Po to vėl grįžo prie pedagoginės veiklos. Dirbo bendrabučio auklėtoja, mokykloje dėstė sodininkystės bei daržininkystės pagrindus.
Už darbo ir visuomeninės veiklos nuopelnus B.Kuizinaitė daug kartų buvo apdovanota garbės bei padėkos raštais. Tarp jų - ir trys reikšmingiausi: Lietuvos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos žemės ūkio rūmų bei Tauragės apskrities administracijos.
Atėjo laikas, kai Birutei nebereikia skubėti į paskaitas ar į darbą. Tačiau ji ir šiandien turi daugybę veiklos. Jau daug metų savo asmeninį gyvenimą yra paskyrusi Pajūrio „Bočių" bendrijai. čia atsiskleidė dar daugiau Birutės talentų. Jai įsijungus į bendriją, pagyvėjo vakaronės, kelionės tapo daug smagesnės, turiningesnės. Negailėdama savo brangaus laiko, Birutė stengiasi mūsų šventes paįvairinti įmantriomis užduotimis, išradingai papuoštais stalais, į bendrą veiklą suburdama kuo daugiau žmonių. Kelionių metu, radusi laisvą minutę, iš lauko gėlių sukomponuoja puokštę ir įteikia varduvininkui ar švenčiančiajam kitokią gražią sukaktį. Autobuse niekada nėra laiko snūduriuoti: Birutė visus užima pasakojimu apie lankomą vietovę arba klausimų-atsakymų žaidimu. „Bočių" bendrija nuolat auga žmonių skaičiumi - tai irgi yra šios nenuilstančios moters nuopelnas. į būrį traukia tai, jog kiek-vieną šventę ji organizuoja su meile, sumaniai ir meniškai.
B.Kuizinaitė visada mėgo keliones, išvykas. Viena arba su dukra Milda, dienraščio „Lietuvos rytas" korespondente, yra apkeliavusios Turkiją, Graikiją, Italiją, Egiptą, Kiprą. Grįžta praturtėjusi naujais įspūdžiais.
Birutė ir šiandien savo mažame žemės lopinėlyje augina daržoves, vaistažoles, atlieka įvairius bandymus. O išpuoselėtu derliumi, sodinukais visada pasidalina su kaimynėmis, draugėmis. Ji myli gamtą, jos prieglobstyje randa geriausią poilsį po darbų ar visuomeninės veiklos. Birutės išvaikščioti Raganinės bei Lileikėnų miškeliai, Jūros pakrantės. Niekada iš miško negrįžta tuščiomis - pintinėje parsineša grybų, vaistažolių, uogų.
ši optimizmo pilna moteris apdovanota ir kūrybos ugnele: kuria eiles, deklamuoja, poetiškai nuspalvina savo darbelius. Jos meniškai papuoštos sveikinimo atvirutės bei pačios sukurti žodžiai džiugina kaimyno ar draugo širdį.
Linkime Birutei ir toliau būti tokiai nuoširdžiai bei kūrybingai, kantriai darbuotis „Bočių" bendrijos veikloje.

Zuzana VĖLAVIČIENĖ
Teresė GEČIENĖ
Nuotr. iš asmeninio albumo