Šventais protėvių kapų kalneliais III

Gaidėnų kapeliai dar ne visai pasibaigė

- Štai ir aš trečią koją įgavau, - pamatęs mus, pasigyrė Vladas Bambalas iš Gaidėnų. Pasiremdamas lazda, žmogus sutiko nuvesti mus ir parodyti senuosius kaimo kapelius. Jis – vienas iš nedaugelio likusių liudytojų, kurie dar gali šį tą papasakoti apie senąsias kaimo kapinaites.

Su upyniškiu kraštotyrininku Klemensu Lovčiku jie yra seni pažįstami. Gaidėnų kapeliai yra Bambalų žemėje, galima sakyti, pačioje sodyboje. K.Lovčikas apie jas yra surinkęs šiek tiek žinių. Daugiausiai - iš senųjų Bambalų.

V.Bambalas yra girdėjęs, kad čia stovėjusi koplyčia

Kapinaitėse priaugę medžių bei krūmų, tačiau yra keli kryžiai, kurie aiškiai rodo, kas čia per vieta. Vienas kryžius atvežtas iš Varsėdžių kapinių nuo Vlado tėvų kapo, kitas - irgi iš tų pačių kapinių, bet nuo žmonos tėvų amžinojo poilsio vietos. Kai statė naujesnius, šitie atliko, tai pargabeno čia ir pastatė kaip kapinių ženklą. Vieną vėjas nuvertė, tačiau šeimininkas jau neturi jėgų atstatyti.
Šiose kapinaitėse dar buvo laidojama dvidešimtojo amžiaus pradžioje. Vladas neprisimena, bet yra girdėjęs iš senesnių žmonių, jog čia stovėjusi koplyčia. Kiti sako, kad bažnyčia, tačiau ji sudegė, o nauja pastatyta Varsėdžiuose.

Kryžiai į Gaidėnus atvežti iš Varsėdžių kapinių palyginti neseniai, tačiau vieną jau išvertė vėjas

- Ten, atkalnėje, žmonės kasdavo rūsius, tai rasdavo kaulų, - pasakoja šeimininkas.
Jeigu ne Bambalų atvežti kryžiai, nelabai suprastumei, jog čia yra kapeliai - visa nemaža kalva virtusi mišku. Tų kapinaičių netgi nėra oficialiuose valdžios sudarytuose senųjų kapinių sąrašuose. Bet negalima sakyti, kad apie jas niekas nieko nežino. 1998 metais Upynos seniūnijos rūpesčiu kapinaitės buvo išvalytos nuo krūmų ir menkaverčių medžių. Dabar jos vėl prižėlė. V.Bambalas sako, jog pavasariais per talkas atvažiuoja mokiniai iš Obelyno mokyklos ir šiek tiek krūmus pravalo.
- Baigiasi kapeliai, baigiasi ir žmoneliai, - sakė Vladas.

Petras DARGIS
AUTORIAUS nuotr