Apie klubą

Antradienis, 16 Lapkritis 2010 20:16

Šilalėje niekad nestigo kuriančių žmonių, tačiau nebuvo organizacijos, vienijančios jos veiklą, atstovaujančios jų interesams. Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę aplinkiniuose rajonose ėmė kurtis literatų klubai, įvairios rašytojų sąjungos tik Šilalėje buvo tylu. Pavieniai Šilalės literatai dalyvavo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, mokytojų literatų “Spindulio” draugijos veikloje.

1997 m. lapkričio mėnesį Šilalėje įvyko pirmoji rajono literatų šventė "Kūrybos pilnatis", kurią organizavo Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kultūros centras. Šventės metu buvo skaitoma ne tik kūryba, bet ir išsakomos mintys, kad Šilalėje reikėtų kažkokios visuomeninės organizacijos, kuri rajono literatus sujungtų į bendrą veiklą, padėtų populiarinti jų kūrybą.

Šios iniciatyvos ėmėsi tuometinio Šilalės rajono laikraščio “Šilalės naujienos” direktorius Stasys Radavičius ir Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Stefa Minutaitė. Buvo parengti nuostatai. Klubo steigiamasis susirinkimas įvyko 1998 m. liepos 25 d., o pats klubas registruotas 1998 m. rugsėjo 1 d.  Steigiamojo susirinkimo metu patvirtinti klubo nuostatai, prezidente išrinkta Stefa Minutaitė, valdybos nariais tapo S. Radavičius, L. Voroneckaja, N. Katelynienė ir D. Rekašienė.

Įsisteigus klubui pagyvėjo literatūrinė veikla. Ji tapo labiau koordinuota. Rajono laikraštyje “Šilalės naujienos” buvo leidžiamas literatūrinis puslapis “Kūrybos blyksniai”, kartu su Šilalės kultūros centru organizuota pirmoji Tauragės apskrities literatų šventė “Sprogstantys lapai”. Klube vyko V. Bučienės, H. Aušrienės, T. Ūksienės, D. Ūkso, A. Bučio knygų pristatymai.

Klubo veikloje kasmet dalyvauja nuo 15 iki 25 rajono kuriančiųjų. Literatai vyksta į kūrybines išvykas, bendradarbiauja su kaimyninių rajonų literatų klubais.

Literatų klubas rūpinasi ne tik savo narių kūrybos sklaida ir populiarinimu, bet ir rajono literatūriniu paveldu. Tuo tikslu buvo išleista politinio kalinio ir rezistencijos kovų dalyvio Vytauto Liatuko kūrybos rinktinė „Žingsniai laike“.

Adresas:

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
J. Basanavičiaus g. 15, Šilalė, LT – 75136.