Teresė Rubšytė - Ūksienė

Penktadienis, 26 Lapkritis 2010 11:32

uksieneGimė1931 m. birželio 14 d. Bučių kaime Laukuvos vlsč. Tauragės apskr.

Mokėsi Šiauduvos ir Nevočių pradinėse mokyklose, Laukuvos ir Skaudvilės gimnazijose, Laukuvos vidurinėje mokykloje. Vilniaus ir Šiaulių pedagoginiuose institutuose.

1953 m. balandžio 25 d. buvo areštuota. Tų pačių metų gale Pabaltijo karinis tribunolas nuteisė 10 metų laisvės atėmimo ir 5 metus be teisės grįžti į Tėvynę. Kalėjo Archangelsko ir Permės sričių lageriuose. Į laisvę grįžo 1956 m. vasarą.

Dirbo mokytoja Varnių rajono Jaunodavos septynmetėje ir Nevočių devynmetėje mokyklose, buvo Šilalės vakarinės mokyklos konsultacinio punkto vedėja. Nuo 1990 m. pensininkė. Gyvena Nevočiuose.

Rašyti pradėjo dar besimokydama mokykloje. Pirmieji eilėraščiai pasirodė pogrindžio spaudoje: “Laisvės kovų aidai”, “Laisvės balsas”, “Kovos keliu žengiant”. Pirmoji knygutė “Vėlinių naktį” turėjo išeiti pogrindyje, tačiau pateko į saugumo rankas.

Priklauso Lietuvos mokytojų literatų “Spindulio” draugijai, Tėviškės pažinimo draugijai, Žemaitijos rašytojų bendrijai, Žemaičių kultūros draugijai, Šilalės rajono literatų klubui “Versmė”, yra LPKTS Šilalės skyriaus pirmininkė, Šilalės rajono mokytojų senjorų klubo “Ašvija” tarybos narė.

Yra išleidusi šias knygas: „Atvirai“ ( 2008), „Barborytė ir Motiejukas“ ( 2010) „Be Tavęs - aš niekas, Tėvyne“ (2005), „Benas ir stirniukas“ (2006), „Dvi pelytės“ (1996), „Dvi sesytės žemuogytės“ (1999), „Grybų lietus“ (2008), „Kiškio kopūstai“ (1995), „Kulverstukas“ (2002), „Liepsnok, širdie!“ (2000) „Neapleisk Tėvynės, Dieve“ (2007), „Paspirtukas“ (2004), „Pienių laukas“ ( 2001), „Pūkes“ (2010), „Pupa ir žirnis“ (1997), „Stovėki kryžkelėj tvirta“ (2005), „Tėvynė ir širdis – viena“ (2010), „Tėvyne mana“ (1998), „Verta tikėti saule“ (1993), „Zuikeli biedas“ (2006) ir kt.

Už nuopelnus Lietuvai LPKTS apdovanota Pasipriešinimo dalyvių kryžiumi, III laipsnio LPKTS žymeniu bei padėkos raštais. 2004 m. paskirta mokytojos Irenos Petkutės – rezistencijos poetės “Neringos” premija.