Pristatyta šeštoji knygos apie tremtį „Erškėčių keliu" dalis

Antradienis, 13 Vasaris 2018 15:36

Vasario 12 dieną Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje pristatyta jau šeštoji knygos „Erškėčių keliu" dalis.

„Pasitinkant Atkurtos Lietuvos 100-metį visa šalis mirga trijų spalvų deriniu: geltona, žalia ir raudona. Geltona spalva reiškia saulę, šviesą ir gerovę, žalia simbolizuoja gamtos grožį, laisvę ir viltį, raudona – žemę, drąsą, pralietą už tėvynę kraują. O to kraujo ir kančios būta labai daug. Slepiamos ir tyliai išgyvenamos žmonių tragedijos, kai už nieką išplėšiamas iš namų, atskiriamas nuo artimųjų ir nubloškiamas į pasaulio kraštą, kai įmetamas į pasaulį lageriuose, kur jokių vertybių ar bendražmogiškųjų normų senai neliko", - renginio pradžioje kalbėjo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Danutė Šimkienė.

Pirmoji knyga tuo pačiu pavadinimu išleista dar 1996 metais. Ją sudarė Monika Alūzaitė-Kuličauskienė, daugeliui žinoma partizanės Aldonos slapyvardžiu. Autorė turėjo vilties, kad skaitytoją kada nors pasieks ir antroji knyga. Tačiau, naujos knygos jai taip ir neteko išvysti. Po M. A. Kuličauskienės mirties jos pradėtą darbą pažadėjo tęsti šilališkiai – panašaus likimo žmonės, sovietinės okupacijos išvarginti buvę tremtiniai, kolegos ir bendraminčiai, kuriuos subūrė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės filialo pirmininkė Teresė Ūksienė.

Po antrosios knygos atsirado daug žmonių, kurie panoro, kad jų skausmas būtų įamžintas. Taip atsirado trečioji, ketvirtoji, penktoji ir šeštoji dalys. Taigi, 2017 metų pabaigoje dienos šviesą išvydo ir šeštoji knyga, kurią nuo pirmosios skiria daugiau nei du dešimtmečiai.

Knyga „Erškėčių keliu VI" pasakoja skaudžias realių žmonių istorijas apie tremtį. Leidinyje sutalpinti Žemaitijos krašto, daugiausiai šilališkių, buvusių politinių kalinių, tremtinių ir rezistentų prisiminimai, įtaigūs pasakojimai ir straipsniai apie okupacijos padarytas žaizdas. Knygoje prisimenamas herojiškas partizanų pasipriešinimas okupantams, ryšininkų nuoširdi, pasiaukojanti pagalba kovotojams, nežmoniškas gyventojų persekiojimas – areštai be kaltės, bausmės – žiaurūs trėmimai į speiguotą Sibirą.

Knygos pristatyme dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, jo pavaduotoja Vera Macienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė, Šilalės viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė, LPKTS valdybos narė Loreta Kalnikaitė, Mažeikių rajono Užlieknės pagrindinė mokyklos direktorė Emilija Kersnauskienė. Svečiai tarė sveikinimo žodžius ir dėkojo knygų sudarytojai T. Ūksienei už žmonių atsiminimų išsaugojimą ir perdavimą ateities kartoms.

Baigdama renginį, D. Šimkienė pacitavo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko žodžius: „Ir čia radau žmonių. Mano vienintelė dabar baimė, kai likimas pakviečia sėsti ant jo sparnų, kad tik nepatekčiau ten, kur nėra žmonių. Bet, ačiū Dievui, kur aš tik vykau, kur tik apsistojau, aš visur radau žmonių: tyrų, mąstančių, mylinčių, neramių, ieškančių, kovojančių, nepalūžtančių, besiaukojančių... O kokį didelį, didelį būrį aš Jums šiandien galėčiau pristatyti savo brangiųjų bendrakeleivių, kuriuos aš garbinu, gerbiu, myliu, dėkingas jiems esu. Tai jie, tai jie – mano džiaugsmas, stiprybė ir pasididžiavimas – man neleido sustoti, suklupti, susipurvinti, o liepė vis su besišypsančiomis akimis, kartais neliečiant žemės kojomis, žygiuoti vergijos takais žvelgiant į amžinuosius ir tyruosius žvaigždynus".

Knygos pristatymo metu koncertavo skautės Kamilė ir Berta Lapinskaitės (vadovė Elvyra Gedeikienė). Po renginio visi pakviesti pabendrauti prie kavos puodelio.

Rima Norvilienė, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vedėja, Jolantos Venckienės nuotr.