Šilalėje lankėsi ekspedicijos „Kraslagas '12 Prezidento A. Stulginskio tremčiai atminti" dalyviai

Pirmadienis, 11 Vasaris 2013 16:51

Šeštadienį, vasario 9 dieną, Šilalės viešojoje bibliotekoje viešėjo ekspedicijos „Kraslagas '12 Prezidento A. Stulginskio tremčiai atminti" dalyviai – LR Seimo narys Paulius Saudargas ir buvęs premjero Andriaus Kubiliaus patarėjas Jonas Survila. Jie su šilališkiais dalinosi įspūdžiais apie nelengvos, bet prasmingos kelionės į lietuvių tremties vietas Sibire.

Bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje išvydę gausų būrį susirinkusiųjų, ekspedicijos dalyviai sakė nesitikėję tokio šilališkių susidomėjimo. Šeštadienio popietę pasiklausyti įspūdžių iš apie pirmosios ekspedicijos, skirtos Prezidento A. Stulginskio tremčiai atminti, atvyko meras Jonas Gudauskas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Tarybos nariai Teresė Ūksienė, Raimundė Gečienė, Henrikas Girčys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus nariai ir kt.

Į ekspediciją rugpjūčio 16-28 dienomis maršrutu Vilnius – Ryga – Maskva – Krasnojarskas – Irkutskas leidosi 9 dalyviai, tarp kurių ir trys Seimo nariai. Ekspedicija siekta priminti apie Rusijos skriaudą Lietuvai, kuomet buvo tremiami išsilavinę žmonės, tokie kaip Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Tai vienintelis Lietuvos prezidentas, patyręs tremtį ir Gulago lagerių žiaurumus.

„Idėja organizuoti ekspediciją Sibire gimė organizacijai „Už pilietinę visuomenę", kurioje veikia daugiausiai krikščionys demokratai. Aleksandras Stulginskis taip pat buvo krikščionis demokratas, labai iškilus ir įsimintinas Lietuvos valstybės veikėjas, pirmasis Seimo pirmininkas ir vienintelis prezidentas, kuris, ištremtas iš Lietuvos, kentėjo lageriuose. Jis Lietuvos nepaliko savo noru, buvo suimtas ir ištremtas, kalėjo Kankso kalėjime, vėliau Kraslago lagerių sistemoje, konkrečiau – Rešotuose. Mūsų misijos tikslas buvo prisiminti, įamžinti, pagarsinti, atkreipti visuomenės dėmesį į mūsų Prezidentą A. Stulginskį, kuris, palyginti su kitais prieškario prezidentais, galbūt šiek tiek užmirštas, ne taip akcentuojamas visuomenėje, nors yra vienas iš mūsų nepriklausomos valstybės statytojų. Taigi, mūsų žygio ašis buvo būtent Aleksandras Stulginskis. Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas šia idėja susižavėjo ir mūsų kelionę iš dalies rėmė", – apie ekspedicijos idėją ir tikslus pasakojo P. Saudargas.

Ekspedicijos dalyviai džiaugėsi, kad idėja susižavėjo ir tuometinė Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, kuri tapo šio kilnaus žygio globėja. Palaiminimas gautas net iš pačios Aleksandro Stulginskio dukros Aldonos.

Į Šilalę atvykę ekspedicijos dalyviai P. Saudargas ir J. Survila pasakojo, kad pasiruošimas ekspedicijai pradėtas prieš gerą pusmetį. Susisiekta su buvusiu Kraslago tremtiniu Aloyzu Pupiniu gyvenančiu Raudondvaryje, kuris Rešotuose buvo sutikęs prezidentą A. Stulginskį, aplankytas prezidento kapas Kaune, taip pat lankytasi jo tėviškėje Kutalių k. Šilalės rajone bei Jokūbave, kur A. Stulginskis turėjo dvarą.

Nuvykus į Krasnojarską, ekspedicijos dalyvius pasitiko vietos lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Rasiulis. Jis padėjo pasiekti vieną iš žygio tikslų – Revučij kapinaitės. Šalia jų buvęs lageris, kuriame priverstinius darbus dirbo Prezidentas A. Stulginskis. Kapinaitės beveiks sunykusios dėl šiame regione vyraujančio klimato bei pasikartojančių gaisrų. Jose atnaujintas paminklas tremtiniams.

Lankytasi ir Nižnij Ingašo miestelio kraštotyros muziejuje. Susitikta su muziejaus darbuotojais ir palikta daug archyvinės medžiagos apie A. Stulginskį, taip pat padovanotas tremtinių draugijos „Lapteviečiai" Rūpintojėlis, įteikti kiti atminimo suvenyrai.

Ekspedicijos dalyviai įgyvendino ir kitą tikslą – pasiekė Jono Čerskio – lietuvių bajorų kilmės keliautojo ir atradėjo – viršukalnę, kurioje iškelta I. Degutienės dovanota trispalvė. Aplankytas ir Baikalo ežeras – vienas iš didžiausių pasaulio ežerų, esančių Pietų Sibiro kalnų lanke.

P. Saudargas ir J. Survila sakė, kad ekspedicija kelione į Sibirą nesibaigė. Didžiausias darbas prasidėjo vos tik grįžus iš jos – organizuojami susitikimai, pasakojami ekspedicijos įspūdžiai, primenama apie Prezidentą Aleksandrą Stulginskį.

Analogiškas renginys planuojamas ir Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje – vienoje iš keturių prezidento vardu pavadintų švietimo įstaigų Lietuvoje.

Už prasmingą misiją Sibire ir galimybę gyvai išgirsti įspūdžius, svečiams dėkojo meras Jonas Gudauskas, kuris įteikė šilališkio poeto Stasio Radavičiaus eilėraščių rinkinį „Tėviškės arimuos".

Informacijos skyriaus vedėja Rima Kairytė