Kaltinėnuose – satyrikas Petras Motiejūnas

Penktadienis, 24 Balandis 2015 16:13

Balandžio 20 dieną Kaltinėnų bibliotekoje viešėjo satyrikas Petras Motiejūnas. Plungėje gyvenantis ir daugiau nei dešimtį knygų parašęs autorius susitikimo su kaltinėniškiais metu pristatė naujausias knygas. Tai - vienas iš Nacionalinei bibliotekų savaitei skirtų renginių.

P. Motiejūnas savo knygose biografijai skiria mažai dėmesio. Pateikiamos asmeninio gyvenimo nuotrupos, tačiau ir tos pačios su satyros gaidele. P. Motiejūnas buvo „Plungės žinių" literatūrinio priedo „Talentai" redaktorius. Jo kūryba skelbta kolektyviniuose rinkiniuose, almanachuose ir periodiniuose leidiniuose: „Kardas", „Talentai", „Švyturys", „Jaunimo gretos", „Karštas komentaras", „Vakaro žinios", „Respublika", „Lietuvos rytas" ir t.t.

Vienoje iš knygų užsimena ir apie rašymą, kuris tapo satyriko gyvenimo būdu: „Motiejūnų pavardė per amžius, bent jau 400 paskutiniųjų metų (tai žinoma iš istorijos), buvo baudžiauninkų, valstiečių, žemdirbių, labai retais atvejais... smulkių ūkininkų... ženklas... Tačiau Petras Motiejūnas nepakluso pavardės tradicijai, - kaip vaikystėje išmoko rašyti, taip prie žemės ir nebegrįžo, - iki šiol teberašo" (satyrpynė „Tiktalikas").

Svečią bibliotekoje pasitiko būrelis skaitytojų. Autorius išraiškingai, skambiu balsu pristatė save ir savo kūrybą, skaitė naujausius kūrinius. Klausytojai šypsenomis, juoku ar kitomis veido mimikomis reagavo į autoriaus išsakytas sarkastiškas, kartais pašiepiančias, mintis apie nūdieną, nevengdamas ir aštrių žodžių. Knygose netrūksta įvairių žanrų kūrinių: apysakų, miniatiūrų, aforizmų, anekdotų, esė, feljetonų ar net įvairių klausimėlių viktorinoms.

Štai keletas P. Motiejūno posakių: „Jei nesistebime, kad obelys mezga obuolius, tai nesistebėkime, kad blogi žmonės daro blogus darbus", „Nekalbėk apie save blogai – kiti tai padarys geriau", „Į kalną ir žemyn – tas pats kelias! Štai kodėl daug žmonių ne kopia, o slysta!".

Renginio pabaigoje satyrikas susirinkusiems padovanojo knygų.

Nijolė Sugintienė, Kaltinėnų filialo bibliotekininkė