Palydėjo rudenį linksmai

Trečiadienis, 02 Gruodis 2015 17:03

Paskutinę rudens dieną, prieš Adventą, į Šilalės savivaldybės viešąją biblioteką sugužėjo gražus būrelis literatų iš įvairių Lietuvos kampelių. Atvyko Raseinių literatų klubas „Dubysa", Stasio Žlibino kraštiečiai, poetai iš Rietavo, klubas nuo Rambyno iš Pagėgių ir „Sietyno" klubo nariai iš Marijampolės. Juos pasitiko rajono literatų klubas „Versmė" ir šaunus bibliotekos kolektyvas.

Popietė buvo skirta linksmam atsisveikinimui su rudenėliu, o ją nuotaikingai, pacituodama K. Donelaičio nemirtinguosius „Metus", vedė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Danutė Šimkienė. Šio gražaus, poetiškai skambaus, sambrūzdžio įkvėpėja, sumanytoja ir organizatorė buvo Šilalės rajono literatų klubo „Versmė" prezidentė Stefa Minutaitė. Jai darniai talkino visas bibliotekos kolektyvas ir medžio drožėjas, aktorius, dainos mylėtojas, muzikantas Alfonsas Maulius, kuris renginio dalyviams pateikė ir keletą dainų sukurtų pagal „Versmės" literatų eiles. Renginio metu jis virkdė armoniką rudens ritmu.

Šilalės krašto literatai patys dažnai vyksta į susitikimus su kitų rajonų literatais, poetinio žodžio meistrais, pabendrauti, pasidalinti patirtimi, turiningai praleisti laiką.

Labai gaila, kad šventėje nedalyvavo tauragiškių literatų klubas „Žingsniai", su kuriuo „Versmę" sieja bičiuliški, glaudūs ryšiai. Pastarosiomis dienomis, likus dienai iki šio renginio, jų klubo vadovė Vilija Užmiškienė buvo palydėta amžinybėn. Jos ir anksčiau išėjusių amžinybėn kūrėjų šviesų atminimą pagerbėme tylos minute.

Rudenėliui buvo išsakyta daug šiltų jausmų, jo adresu liejosi pašmaikštavimai, pagyrimai ir padėkos už gausų derlių, gražią gamtą, gerą nuotaiką.

Pabendravę vieni su kitais per Donelaičio „Metus", palyginę anų tolimų laikų rudenį su dabartiniu, pasivaišinę rudens gėrybėmis, skambia daina išlydėjome brangius svetelius. Išsiskyrėme iki sekančių susitikimų per poezijos skaitymus vienų pas kitus. Renginys buvo skirtas etnografinių regionų metams.

Šilalės rajono literatų klubo „Versmės" narės Marė Lyda Voroneckaja ir Nijolė Katelynienė