Ruošiamasi išleisti knygą apie Šilalės krašto bažnyčias

Penktadienis, 15 Gegužė 2015 17:16

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka tęs pradėtus darbus leidžiant knygą „Šilalės krašto bažnyčios: istorija ir architektūra". Paruošiamieji leidinio darbai yra atlikti. Šįkart gautas finansavimas knygos maketavimui. Lėšas skyrė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Ši knyga rengiama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą, kuria siekiama įamžinti svarbiausias su Žemaičių krikštu ir Žemaičių vyskupystės istorija susijusias asmenybes ir objektus.

Pirmajame projekto etape atlikti parengiamieji knygos darbai: surinkta medžiaga, retušuotos ir atnaujintos subraižytos senos nuotraukos, kiti darbai. Taip pat surengta mokslinė ekspedicija, kurios metu ištirtas sakralinis bažnyčių paveldas, varpai. Tyrimą atliko savo srities profesionalai ir tikri entuziastai – istorikas, Žemaitijos bažnyčių varpų tyrinėtojas ir pedagogas Povilas Šverebas bei jo žmona, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytoja Liepa Griciūtė-Šverebienė. Tyrėjai aplankė ir ištyrė 14 Šilalės krašto bažnyčių bei didesnes koplyčias. Jie lipo net į kelių dešimčių metrų aukštį, kad ištirtų bažnyčių varpus. Tyrinėtojai sakė aptikę ir itin vertingų relikvijų.

Apie Šilalės rajono medinėse bažnyčiose išlikusius ir dar stovinčius unikalius istorinius vargonus sukaupta medžiaga pasidalino profesionalus vargonų restauratorius, istorikas ir menotyros mokslų daktaras Girėnas Povilionis. Daug vertingos medžiagos davė istorikas Kazys Misius.

Šiais metais dar nepavyks išvysti knygos, tačiau Šilalės viešoji biblioteka tikisi, kad 2016 metais bus gautas finansavimas trečiajam projekto etapui – knygos leidybai.

Įgyvendinus projektą, bus išleistas aukštos poligrafinės ir meninės kokybės leidinys, kuris užbaigs kelis metus trukusį Šilalės dekanato bažnyčių ir koplyčių architektūros ir dailės paveldo tyrinėjimą ir publikavimą.

Rūta Vaitkevičienė, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliografė ir projekto koordinatorė