Obelyniškio tautodailininko Jono Gerkės kūryba

Šventojo rašto žinovas – kunigas, profesorius Antanas Leonardas Rubšys

„Svajonės sparnų pakylėtas“ – transatlantinis lakūnas Stasys Girėnas

Pajūrio bibliotekininkės Rasos Griškienės virtuali velykinių margučių paroda

Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinių įvairių žanrų kūryba ant drobės

Etninės kultūros puoselėtojas – Norbertas Vėlius

VĖLIUS NORBERTAS (1938 01 01 Gulbėse, Kaltinėnų vls. – 1996 06 23 Vilniuje), tautosakininkas, mitologas, humanitarinių mokslų habil.. daktaras, profesorius.
1947–1954 m. mokėsi Laukuvos vidurinėje mokykloje. Ją baigęs pasiliko mokytojauti.
1957–1962 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo pirmo kurso (1957 m.) pradėjo rinkti tautosaką ir užrašė per 30 000 lietuvių tautosakos vienetų.
1962–1989 m. dirbo Lietuvos MA Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1984 m. paskirtas Tarybų Lietuvos enciklopedijos moksliniu konsultantu.
1989 m. apsigynė daktaro disertaciją „Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis". Tais pačiais metais už mokslinį darbą apdovanotas Lietuvos valstybine premija, po metų – Mato Slančiausko premija už tautosakos rinkimą, o 1993 m. už kraštotyros ekspedicijas ir monografijas – Jono Basanavičiaus premija.
Nuo 1990 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis. Vytauto Didžiojo universitete Kaune nuo 1989 m. dirbo Antropologijos, o vėliau Etnologijos ir folkloristikos katedros vedėju. Tais pačiais metais pakviestas į JAV susipažinti su ten esančiais lietuvių tautosakos rinkiniais ir dalyvauti Čikagos VI meno ir mokslo simpoziume, kur skaitė pranešimą „Lietuvių etninė kultūra Vytauto Didžiojo universitete".
1992 m. suteiktas profesoriaus vardas.
Mirė 1996 06 23 Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Šv. Velykos senoviniuose atvirukuose

Jomantiškių siuvinėtų, nertų ir tapybų kūrybos darbų paroda "Gyvenimo spalvos"

Vilniaus geto plakatai: dvasinis žydų pasipriešinimas

"Spalvų gama" Giedrės Gedeikytės piešinių paroda Kūtymų bibliotekoje

Stavenhagenas iš arti

Šilalės miesto šventės dienomis bibliotekoje lankėsi svečiai iš Vokietijos, Reuterstadt Stavenhageno miesto. Vizito metu delegacijos atstovai padovanojo įstaigai kompaktinį diską su Stavenhageno vaizdais. Fotofrafijose atsiskleidžia miesto panorama, architektūros paminklai ir kasdieninis žmonių gyvenimas.
Šilalė ir Stavenhagenas bendrabarbiauja nuo 1994 m. Beveik dvidešimtmetį trunkančią draugystę vienija bendri projektai ir kultūriniai - pažintiniai mainai.

Teresės Ūksienės eilėraščių rinkinių paroda

Karpinių paroda „Margutis“ Pajūralio bibliotekoje

Obelyno pagrindinės mokyklos auklėtinių meninių darbų paroda „Margaspalvė fantazija“

Vaikų piešinių paroda „Europos Sąjunga vaikų akimis“ Pajūralio bibliotekoje

Paroda „Sąžinės ir garbės LIETUVIS“, skirta Justinui Marcinkevičiui atminti

Šilalės meno mokyklos auklėtinių piešinių parodą „Ir šiandien, ir tą baisią naktį“

Manto Stasiūno nuotr.