Bibliotekos išleisti leidiniai

Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-30

Elektorinis leidinys „Upynos krašto etnokultūros paveldas“ (2008 m.)

Parengė Bibliografijos ir kraštotyros skyrius.

Šiame elektroniniame leidinyje (CD) pristatoma Upynos liaudies amatų muziejaus įkūrėjo, kraštotyrininko, tautodailininko Klemenso Lovčiko surinkta medžiaga apie Upynos krašto mažąją religinę architektūrą, Upynos ir jos apylinkių kapines, kapinaites, istorinius paminklus.
Vincas Laurynaitis. Monografija „Dionizas Poška“ (2011 m.)

Sudarė ir parengė Stasys Skrodenis.

Monografijoje, remiantis gausia archyvine medžiaga, aptariamas žemaičių bajoro, poeto, istoriko ir muziejininko Dionizo Poškos gyvenimas, jo darbas Raseinių Žemės teisme, santykiai su mokytais Žemaitijos bajorais ir Vilniaus universiteto profesoriais. Analizuojama jo poetinė kūryba – poema „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“, literatūriniai laiškai, smulkieji eilėraščiai, taip pat istoriografiniai raštai ir kalbiniai darbai – „Lietuvių-lenkų-lotynų kalbų žodynas“, gimtosios kalbos išaukštinimas ir bendrinės literatūrinės kalbos kūrimo idėjos, keltos laiškuose ir straipsniuose. Iškeliami D. Poškos, kaip pirmojo Lietuvoje istorinio senienų muziejaus įkūrėjo Baublyje, nuopelnai.
„Šilalės krašto kulinarinis paveldas. Pasmuokavuok, kap skane“ (2013 m.)

Sudarė ir parengė Astutė Noreikienė ir Stefa Minutaitė.

Tai – senovinių Šilalės krašto patiekalų knyga, kurioje surinkta apie 100 receptų, tarp kurių ir visoje Lietuvoje išgarsėjęs valgis iš kanapių „Meškuos šūduks“. Ši knyga taip pat supažinti su žemaičių tarme, kuri atskleidžia Šilalės krašto savitumą ir grožį.
„Šilalės krašto bažnyčios: istorija ir architektūra“ (2016 m.)

Tekstų autoriai: Liepa Griciūtė-Šverebienė, Povilas Šverebas, Kazys Misius ir Girėnas Povilionis.

Leidinyje supažindinama su keturiolika bažnyčių, kurios įsikūrusios Šilalės krašte, taip pat minima ir keletas didesnių koplyčių. Skyreliuose aptariama bažnyčių istorija, dailė ir architektūra, vargonai, varpai, o kur yra – ir varpinės.
Regina Bliūdžiuvienė „Tėviškės legendos“ (2017 m.)

Tai – eilėraščių rinkinys, už kurį autorė 2020 metais apdovanota Šilalės rajono savivaldybės įsteigta Dionizo Poškos vardo premija.
Galerija
Sveiki!
Turite klausimų?