Skyriai

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-16

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Tel. (0 449) 74302, mob. +370 620 46719,
el. paštas aptarnavimo.sk@silalesbiblioteka.lt

Danutė Šimkienė
Skyriaus vedėja
el. paštas danute.simkiene@silalesbiblioteka.lt 
Išsilavinimas – aukštasis
Specialybė – socialinis pedagogas
Išsilavinimas – aukštesnysis
Specialybė – bibliotekininkystė ir bibliografija

Vaikų skaitykla
Tel. (0 449) 74298,
el. paštas vaiku.sk@silalesbiblioteka.lt

Ona Bajorinienė
Vyresnioji bibliotekininkė 
el. paštas ona.bajoriniene@silalesbiblioteka.lt

Henrika Jokubauskienė
Vyresnioji bibliotekininkė 
el. paštas henrika.jokubauskiene@silalesbiblioteka.lt

Vilma Stancelienė
Bibliotekininkė 
el. paštas vilma.stanceliene@silalesbiblioteka.lt

Dalė Goštautienė
Bibliotekininkė 
el. paštas dale.gostautiene@silalesbiblioteka.lt

Jolanta Venckienė
Bibliotekininkė 
el. paštas jolanta.venckiene@silalesbiblioteka.lt

Komunikacijos ir inovacijų skyrius

Tel. (0 449) 74303, 
el. paštas informacijos.sk@silalesbiblioteka.lt

Rima Norvilienė
Skyriaus vedėja 
el. paštas rima.norviliene@silalesbiblioteka.lt
Išsilavinimas – aukštasis
Specialybė – viešasis administravimas

Airinas Dilnikas
Kompiuterių sistemų inžinierius 
el. paštas airinas.dilnikas@silalesbiblioteka.lt

Loreta Šimutytė-Balčiūnienė
Vyresnioji bibliotekininkė - edukatorė 
el. paštas loreta.balciuniene@silalesbiblioteka.lt

Rūta Vaitkevičienė
Vyresnioji bibliotekininkė 
el. paštas ruta.vaitkeviciene@silalesbiblioteka.lt

Informacinių išteklių ir metodikos skyrius

Tel. (0 449) 74189, (0 449) 74301,
el. paštas komplektavimo.sk@silalesbiblioteka.lt

Stefa Minutaitė
Skyriaus vedėja 
el. paštas stefa.minutaite@silalesbiblioteka.lt
Išsilavinimas – aukštasis
Specialybė – bibliotekininkystė ir bibliografija

Inga Vitartienė
Vyresnioji bibliotekininkė 
el. paštas inga.vitartiene@silalesbiblioteka.lt

Snieguolė Bernotienė
Bibliotekininkė 
el. paštas snieguole.bernotiene@silalesbiblioteka.lt

Vida Beržinienė
Bibliografė kraštotyrai 
el. paštas vida.berziniene@silalesbiblioteka.lt

Bendrųjų reikalų skyrius

Jonas Šeputis
Skyriaus vedėjas
Tel. (0 449) 51596, mob. +370 616 21615,
el. paštas jonas.seputis@silalesbiblioteka.lt

Virgilija Vazbienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (0 449) 51505
el. paštas virgilija.vazbiene@silalesbiblioteka.lt
buhaltere@silalesbiblioteka.lt

Ernesta Košinskytė
Personalo specialistė - raštvedė
Tel. (0 449) 74297
el. paštas ernesta.kosinskyte@silalesbiblioteka.lt

Jonas Elijošaitis
Elektrikas-darbininkas

Vida Astrauskiėnė
Valytoja

Virginija Laurinavičienė
Valytoja


Sveiki!
Turite klausimų?