Skyriai

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-02

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Danutė Šimkienė
Skyriaus vedėja
Išsilavinimas – aukštasis
Specialybė – socialinis pedagogas
Išsilavinimas – aukštesnysis
Specialybė – bibliotekininkystė ir bibliografija
Tel. (8 449) 74302, mob. 8 620 46719, 
el. paštas aptarnavimo.sk@silalesbiblioteka.lt
Vaikų skaitykla
Tel. (8 449) 74298,
el. paštas vaiku.sk@silalesbiblioteka.lt

Ona Bajorinienė
Vyresnioji bibliotekininkė

Henrika Jokubauskienė
Vyresnioji bibliotekininkė

Vilma Stancelienė
Bibliotekininkė

Dalė Goštautienė
Bibliotekininkė

Jolanta Venckienė
Bibliotekininkė

Komunikacijos ir inovacijų skyrius

Rima Norvilienė
Skyriaus vedėja
Išsilavinimas – aukštasis
Specialybė – viešasis administravimas
Tel. (8 449) 74303, 
el. paštas informacijos.sk@silalesbiblioteka.lt

Airinas Dilnikas
Kompiuterių sistemų inžinierius

Loreta Šimutytė-Balčiūnienė
Vyresnioji bibliotekininkė - edukatorė 

Rūta Vaitkevičienė
Vyresnioji bibliotekininkė

Informacinių išteklių ir metodikos skyrius

Stefa Minutaitė
Skyriaus vedėja
Išsilavinimas – aukštasis
Specialybė – bibliotekininkystė ir bibliografija
Tel. (8 449) 74189, (8 449) 74301,
el. paštas komplektavimo.sk@silalesbiblioteka.lt

Inga Vitartienė
Vyresnioji bibliotekininkė

Snieguolė Bernotienė
Bibliotekininkė

Vida Beržinienė
Bibliografė kraštotyrai

Bendrųjų reikalų skyrius

Jonas Šeputis
Skyriaus vedėjas
Tel. (8 449) 51596, mob. 8 616 21615,
el. paštas:

Virgilija Vazbienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8 449) 51505

Ernesta Košinskytė
Personalo specialistė - raštvedė
Tel. (8 449) 74297

Jonas Elijošaitis
Elektrikas-darbininkas

Vida Astrauskiėnė
Valytoja

Virginija Laurinavičienė
Valytoja


Sveiki!
Turite klausimų?