Darbo užmokestis

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2021 m. darbo užmokesčio vidurkis

2022 m. IV ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis

Darbuotojų skaičius

Užmokesčio vidurkis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Užmokesčio vidurkis (EUR)

Direktorius

1

neskelbiama*

1

neskelbiama*

Bendrųjų reikalų sk. vedėjas

1

neskelbiama*

1

neskelbiama*

Vyr. buhalteris

1

neskelbiama*

1

neskelbiama*

Vyr. specialistas

1

neskelbiama*

1

neskelbiama*

Kultūrinės veiklos padalinio vadovas (Skyriaus vedėjas)

3

1651

3

2136

Kompiuterių sistemų inžinierius

1

neskelbiama*

1

neskelbiama*

Vyr. bibliotekininkas

4

1275

4

1748

Specialistė personalo klausimams - raštvedė

1

neskelbiama*

1

neskelbiama*

Bibliotekininkas

27

849

27

1225

Elektrikas

1

neskelbiama*

1

neskelbiama*

Valytojas

2

510

2

700

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-10
Sveiki!
Turite klausimų?