Rankraščiai

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-19

KLEMENSO LOVČIKO RAŠYTINĖ KRAŠTOTYRINĖ MEDŽIAGA

 Eil. Nr. 

 Bylos (segtuvo) pavadinimas

1

 Atlanto nugalėtojo Stasio Girėno gimtinės – muziejaus istorija /  Klemensas Lovčikas

2

 Upynos ir gretimų apylinkių kaimų kapinaitės / Klemensas Lovčikas

3

 Dievdirbys – Mykolas Mačiulis / Klemensas Lovčikas

4

 Maldos į ugnį Upynos apylinkėse (Šilalės raj.) / Klemensas Lovčikas

5

 Mažoji liaudies architektūra Upynos apylinkėse, suny-kusi iki 1970 m. / Klemensas Lovčikas

6

 Senieji medžioklės būdai Upynos apylinkėse Šilalės rajone / Klemensas Lovčikas

7

 Maldos į ugnį Upynos apylinkėse (Šilalės raj.) 1974-1985 / Klemensas Lovčikas

8

 Upynos ir jos apylinkių kapinės / Klemensas Lovčikas

9

 Mažoji religinė liaudies architektūra (koplyčios, koplytėlės, koplytstulpiai) D. I / Klemensas Lovčikas

10

 Mažoji religinė liaudies architektūra (koplyčios, koplytėlės, koplytstulpiai) D. II / Klemensas Lovčikas

11.

 Mažoji religinė liaudies architektūra (koplyčios, koplytėlės, koplytstulpiai) D. III / Klemensas Lovčikas

12.

 Apie taboką ir rūkymą / Klemensas Lovčikas

13.

 Paminklinės lentos laisvės kovotojams atminti Upynoje atidengimo istorija / Klemensas Lovčikas

14.

 Upynos krašto elgetos XX amžiaus pirmojoje pusėje / Klemensas Lovčikas

15.

 Istoriniai, jubiliejiniai, proginiai paminklai Upynos apylinkėse / Klemensas lovčikas

16.

 Paminklo partizanams Upynoje pastatymo istorija / Klemensas Lovčikas

17.

 Atsiminimai apie partizanus Upynos apylinkėse / Klemensas Lovčikas

18.

 Straipsniai spausdinti „Šilalės artojuje“ 1970-2007 m.

VLADO STATKEVIČIAUS KRAŠTOTYRINĖ MEDŽIAGA

Portale Epaveldas.lt yra patalpinta 80 Šilalės krašto tyrinėtojo Vlado Statkevičiaus suskaitmenintų rankraščių. Šie rankraščiai – itin svarbūs ir reikšmingi kultūros paveldo dokumentai, kurie nuo šiol prieinami kiekvienam.

Ne vienus metus kraštiečio V. Statkevičiaus surinktą ir bibliotekoje saugomą kraštotyrinę medžiagą skaitmenino Informacinių išteklių ir metodikos skyriaus bibliografė kraštotyrai Vida Beržinienė.

V. Statkevičiaus rankraščius skaitykite čia: https://bitly.ws/36xLn

Eil. Nr

 Pavadinimas

 Data

 Apimtis

 Ypatybės

1

 Rankinės girnos Šilalės rajone

 1977

 118

 mašinraštis

2.

 Rankinės girnos Šilalės rajono Kaltinėnų apylinkėje

 1977

 18

 mašinraštis,
 autografas

3.

 Rankinės girnos Šilalės rajono Jucaičių apylinkėje

 1977

 35

 autografas,
 mašinraštis

4.

 Rankinės girnos

 1977

 29

 mašinraštis

5.

 Verti dėmesio akmenys

 1986

 53

 autografas

6.

 Verti dėmesio akmenys Šilalės rajone

 1986

 24

 autografas

7.

 Šieno ir javų gabenimas iš laukų

 1978

 141

 autografas

8.

 Javų kūlimas

 1981

 102

 autografas

9.

 Liaudies magija

 1971

 37

 mašinraštis,
 autografas

10.

 Liaudies magija

 1973

 14

 mašinraštis,
 autografas

11.

 Gyvulių ir paukščių priežiūra, žemės ūkio produktų pirminis apdorojimas ir laikymas valstiečio sodyboje

 1983

 58

 mašinraštis

12.

 Gyvulių ganymas

 1974

 16

 mašinraštis

13.

 Atsakymai į etnografinius klausimus apie gyvulių ganymą

 1974

 49

 mašinraštis

14.

 Gyvulių šėrimas

 1974

 38

 mašinraštis,
 autografas

15.

 Liaudies veterinarija Šilalės rajone

 1978

 60

 autografas

16.

 Gyvulių ganymas. Atsakymai į etnografinius klausimus pagal lapą Nr.25

 -

 8

 mašinraštis

17.

 1984 metų rajoninė dainų šventė

 1985

 78

 mašinraštis

18.

 Šilalės rajono 1984 m. Rajoninės dainų šventės dokumentinė medžiaga

 1985

 30

 mašinraštis

19.

 Rajoninė dainų šventė 1984

 1984

 100

 autografas

20.

 Kanapių auginimas ir apdirbimas

 1976

 16

 mašinraštis

21.

 Kanapių auginimas ir apdirbimas

 1974

 13

 mašinraštis

22.

 Kanapių auginimas ir apdirbimas Šilalės rajono Kvėdarnos apylinkėje

 1976

 15

 mašinraštis

23.

 Kanapių auginimas ir apdirbimas Šilalės rajone

 1973-
 1975

 57

 autografas,
 mašinraštis

24.

 Kanapių auginimas ir apdirbimas

 1976

 15

 mašinraštis

25.

 Kanapių auginimas ir apdirbimas Kvėdarnos apylinkėje

 1976

 90

 autografas

26.

 Kanapių auginimas ir apdirbimas Jucaičių apylinkėje

 1974

 12

 mašinraštis

17.

 Pakinktų brėžiniai

 1979

 6

 autografas,
 brėžiniai

18.

 Pakinktai ir jų gamyba

 1979

 151

 autografas

19.

 Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos išnykę ir nykstantys kaimai

 1996

 146

 mašinraštis

20.

 Šilalės rajono Didkiemio seniūnijos išnykę ir nykstantys kaimai

 1995

 33

 mašinraštis

21

 Didkiemio seniūnijos išnykę ir nykstantys kaimai

 1995

 33

 mašinraštis

22.

 Moterų drabužiai

 1979

 48

 autografas

23.

 Audiniai

 1982

 73

 mašinraštis

24

 Pajūriais

 1990

 80

 mašinraštis

25.

 Pajūriais

 1990

 75

 mašinraštis

26.

 Jūros upės ichtiofaunos biologija

 -

 30

 mašinraštis

27.

 Jūros upės ichtiofaunos biologija

 1970

 21

 mašinraštis

28.

 Jūros upės ichtiofaunos biologija

 1970

 20

 mašinraštis

29.

 Jūros upės ichtiofaunos biologija

 1970

 20

 mašinraštis

30.

 Kviečia Akmena

 1986

 62

 mašinraštis

31.

 Kviečia Akmena

 1986

 63

 mašinraštis

32.

 Lokysta

 1984

 14

 mašinraštis

33.

 Kviečia Akmena

 1990

 34

 mašinraštis,
 autografas,
 laikraščių iškarpos

34.

 Šilalės rajono archeologiniai paminklai/ Girčys Antanas

 1974

 105

 mašinraštis

35.

 Šilalės rajono archeologiniai paminklai su žirgų kaulais

 1982

 5

 mašinraštis

36.

 Vietinės reikšmės archeologijos paminklai

 1974-
 1978

 85

 autografas

37.

 Šilalės rajono Laukuvos apylinkės archeologijos paminklai ir radiniai

 1982

 37

 mašinraštis

38.

 Medžiaga apie rajono archeologiją

 1966-
 1969

 53

 autografas

39.

 Pradžia

 1989

 50

 mašinraštis

40.

 Medžiaga archeologijos klausimais

 1972

 22

 laikraščių iškarpos,
 nuotraukos

41.

 Medžiaga apie Šilalės rajono archeologiją

 1964-
 1988

 25

 autografas,
 laikraščių iškarpos

42.

 Medžiaga apie Šilalės rajono archeologiją

 1971-
 1974

 155

 autografas,
 mašinraštis,
 laiškai

43.

 Medžiaga apie Šilalės rajono archeologiją

 1964-
 1988

 54

 laikraščių iškarpos,
 autografas,
 mašinraštis

44.

 Kraštotyrininko užrašai

 1993

 69

 mašinraštis

45.

 Kraštotyrininko užrašai. I knyga

 1975

 88

 mašinraštis

46.

 Kraštotyrininko užrašai. II knyga

 1976

 64

 mašinraštis

47.

 Kraštotyrininko užrašai. III knyga

 1977

 57

 mašinraštis

48.

 Kraštotyrininko užrašai. IV knyga

 1978-
 1981

 50

 mašinraštis

49.

 Kraštotyrininko užrašai. V knyga

 1982-
 1986

 67

 mašinraštis

50.

 Kraštotyrininko užrašai. VI knyga

 1987-
 1989

 52

 mašinraštis

51.

 Tarybų Sąjungos didvyris F. Sarkisovas

 1979

 25

 mašinraštis

52.

 Čėsnos Domo gyvenimas ir veikla

 1984

 20

 mašinraštis

53.

 Pulkininkas Vladas Lunia

 1985

 14

 mašinraštis

54.

 Tarybų Sąjungos didvyris Michailas Kuzminas

 1977

 16

 mašinraštis
 autografas

55

 Kapitonas V. Volkovas

 1985

 25

 mašinraštis

56.

 Tarybų Sąjungos didvyris Borisas Popovas

 1976

 27

 mašinraštis

57.

 Pasakojimai apie Tarybinius partizanus ir jų padėjėjus

 1976

 88

 mašinraštis

58.

 Kareivis – Lietuvos gynėjas

 -

 174

 knyga

59.

 Pobūvių (vaišių) kultūra, muzika, šokiai, dainos Šilalės rajono Pajūrio apyl.

 1985

 119

 mašinraštis

60.

 Pobūvių kultūra, muzika, šokiai Šilalės rajono Laukuvos apylinkėje

 1982

 123

 mašinraštis
 autografas

61.

 Pobūvių kultūra (juodraščiai)

 1982

 90

 autografas

62.

 Kūčios

 1989

 30

 mašinraštis

63.

 Velykų šventės

 1990

 6

 mašinraštis

64.

 Grabnyčios

 1993

 18

 mašinraštis

65.

 Jurginės

 1989

 22

 mašinraštis

66.

 Kūčios

 1989

 29

 mašinraštis

67.

 Kalendorinių švenčių papročiai

 -

 28

 autografas

68.

 Šilalės rajono Padievyčio tarybinio ūkio ekonominė būklė ir išvystymo perspektyvos. Diplominis darbas / Markevičius Vytautas

 1960

 72

 mašinraštis

69.

 Šilalės rajono Padievyčio tarybinio ūkio ekonominė būklė ir išvystymo perspektyvos. Diplominis darbas / Markevičius Vytautas

 1960

 72

 mašinraštis

70.

 Šilalės rajono Padievyčio tarybinio ūkio ekonominė būklė ir išvystymo perspektyvos. Diplominis darbas / Markevičius Vytautas

 1960

 72

 mašinraštis

71.

 Šilalės rajono Marytės Melnikaitės kolūkio istorija / V. Petkevičius

 1968

 103

 mašinraštis

72.

 Padievyčio tarybinio ūkio ekonominė būklė ir išsivystymo perspektyvos /  Markevičius Vytautas

 1960

 72

 mašinraštis

73.

 Didkiemio kolūkio kūrimosi istorija / Antanina Gumuliauskienė

 1949-
 1966

 9

 mašinraštis

74.

 Didkiemio kolūkio kūrimosi istorija / Antanina Gumuliauskienė

 1949-
 1966

 9

 mašinraštis

75.

 Mičiurino kolūkio darbo pirmūnai

 1976

 58

 mašinraštis

76.

 „Žmogus. Žemė. Duona...“ (Apybraiža apie Mičiurino kolūkio ordininkus) / Virgilijus Jokubauskas

 1975

 62

 mašinraštis

77.

 Žmogus. Žemė. Duona... / Virgilijus Jokubauskas

 1975

 62

 mašinraštis

78.

 Laidojimo papročiai ir kapinės

 1997

 7

 autografas,
 mašinraštis

79.

 Laidotuvių apranga

 1990

 24

 mašinraštis

80.

 Liaudies architektūros perimamumas dabartinėje architektūroje

 1984

 25

 autografas,
 mašinraštis,
 nuotraukos,
 laikraščių iškarpos

81.

 Stogų dengimas šiaudais

 -

 49

 autografas

82.

 Tradicinės valstiečių medinės statybos meistrai Šilalės rajone

 1986

 40

 mašinraštis,
 autografas

83.

 Tradicinės valstiečių medinės statybos papročiai

 1986

 53

 mašinraštis

84.

 Tradicinės valstiečių medinės statybos papročiai

 1986

 53

 mašinraštis

85.

 Stogų dengimas šiaudais XX a. pirmoje pusėje

 1981

 40

 mašinraštis,
 autografas

86.

 Tradicinės valstiečių medinės statybos meistrai Šilalės rajone

 1986

 41

 mašinraštis

87.

 Tradicinės medinės valstiečių statybos papročiai

 1986

 33

 mašinraštis,
 autografas

88.

 Antlangės

 1971

 22

 autografas

89.

 Dvarai

 -

 77

 autografas,
 mašinraštis

90.

 Šilalės rajono buvę dvarai, polivarkai ir jų vietos

 1987

 41

 mašinraštis

91.

 Šilalės rajono buvę dvarai, polivarkai ir jų vietos

 1987

 45

 mašinraštis

92.

 Knygnešiai

 -

 100

 mašinraštis,
 autografas

93.

 Šaltiniai apie Karšuvą

 1982

 13

 autografas

94.

 Šaltiniai apie Karšuvą

 1982

 14

 autografas

95.

 Šilalė seniau / J. Zubrienė

 1978

 12

 mašinraštis

96.

 Šilalės rajono senkapiai

 1975

 82

 autografas,   mašinraštis

97.

 Šilalės rajono senkapiai

 1973

 62

 autografas

98.

 Ekspedicijų medžiaga apie Šilalės rajono Paragaudžio kaimo senkapio tyrinėjimus 1972 ir 1973 metais

 1973

 33

 mašinraštis

99.

 Ekspedicijų medžiaga apie Šilalės rajono Žvilių kaimo senkapio tyrinėjimus 1968 metais

 1968

 9

 mašinraštis

100

 Didkiemio kaimo senkapio tyrinėjimai

 1971

 10

 mašinraštis

101.

 Ekspedicijų medžiaga apie Šilalės rajono Kaštaunalių kaimo senkapio tyrinėjimus 1974 ir 1975 metais

 1975

 24

 mašinraštis

102.

 Kapinynai, kuriuose būta akmenų vainikais apdėtų kapų

 1988

 27

 mašinraštis

103.

 Šilalės rajono kaimų kapinaitės

 1978

 133

 autografas,   mašinraštis

104.

 Šilalės rajono Kvėdarnos kaimo senkapio žvalgomasis tyrinėjimas

 1985

 9

 mašinraštis

105.

 Susirašinėjimas kraštotyros klausimais

 1977-
 1981

 162

 autografas,
 laiškai

106.

 Susirašinėjimas kraštotyros klausimais

 1982-
 1983

 81

 mašinraštis, 
 autografas,
 laiškai

107.

 Susirašinėjimas kraštotyros klausimais

 1984-
 1986

 66

 autografas, 
 mašinraštis,
 laiškai

108.

 Susirašinėjimas kraštotyros klausimais

 1987-
 1989

 161

 mašinraštis,
 autografas,
 laiškai

109.

 Susirašinėjimas kraštotyros klausimais

 1990-
 1993

 160

 autografas,
 mašinraštis

110.

 Šilalės rajono vietovardžiai / Aušrelė Baublienė

 1969

 34

 mašinraštis

111.

 Šilalės rajono vietovardžiai / Aušrelė Baublienė

 1972

 93

 mašinraštis

112.

 Šilalės rajono Šilalės apylinkės vietovardžiai

 1994

 31

 mašinraštis

113.

 Šilalės rajono Padievyčio apylinkės vietovardžiai

 1988

 25

 mašinraštis

114.

 Liaudies meistrai

 1966-
 1979

 69

 autografas,
 mašinraštis

115.

 Medžiaga apie šilališkių amatus

 -

 69

 autografas,
 mašinraštis,
 laikraščių iškarpos

116.

 Kalvystė

 1981

 39

 autografas

117.

 Amatai

 1944-
 1964

 56

 autografas,
 mašinraštis,
 laikraščių iškarpos

118.

 Šiuolaikiniai lietuvių liaudies vestuviniai papročiai

 1980

 49

 autografas

119.

 Šiuolaikiniai lietuvių liaudies vestuviniai papročiai Šilalės rajono Padievyčio apylinkėse

 1988

 71

 mašinraštis

120.

 Augino dukrelę ne sau... / Nijolė Letukienė

1974

 78

 autografas

121.

 Vestuviniai laikraštėliai, piršlio „teismo“ dokumentacija ir kt.

 -

 8

 autografas,   vestuviniai laikraščiai,
 piešiniai

122.

 Margi trupiniai: Lyrika / Elena Skaudvilaitė

 1967

 79

 autografas

123.

 Dainos / Andrius Keterius

 -

 13

 autografas

124.

 Tautosakos rinkinys. Žemaitiškas šiupinys

 1964

 80

 autografas

125.

 Vytautas Noreika

 1968

 40

 mašinraštis

126.

 Linkime sėkmės

 1968

 7

 mašinraštis

127.

 Lyrinės dainelės / Stefa Kranauskienė - Grikšaitė

 1972

 64

 mašinraštis

128.

 Iš E. Skaudvilaitės kūrybos

 1971

 15

 mašinraštis

129.

 Vakaronė: Etnografinio vakaro scenarijus

 1971

 7

 mašinraštis

130.

 Padavimai. Apie Šilalės rajono archeologijos paminklus

 1987

 115

 mašinraštis

131.

 Padavimai

 -

 230

 autografas

132.

 Padavimai

 -

 191

 autografas

133.

 Padavimai

 -

 44

 mašinraštis

134.

 Johuda Grosmanas

 1985

 17

 mašinraštis

135.

 Jonas Butkus

 1975

 26

 mašinraštis

136.

 Leonas Jonikas

 1977

 30

 mašinraštis

137.

 Mitologiniai paminklai

 1993

 56

 autografas

138.

 Šilalės rajono Padievyčio apylinkės kultūros paminklai

 1988

 16

 mašinraštis

139.

 Upynos senovės apybraiža / Marijona Čilvinaitė

 1972

 41

 autografas

140.

 Šilalės rajono piliakalniai / A. Tautavičius

 1965

 15

 mašinraštis

141.

 Kultūros paminklų sąrašas

 -

 32

 autografas,
 mašinraštis

142.

 Kvėdarnos apylinkės žmonės iš amžių glūdumos

 1976

 54

 mašinraštis

143.

 Pajūrio apylinkės žmonės iš amžių glūdumos

 1976

 55

 mašinraštis

144.

 Renkama medžiaga

 -

  

 laikraščių iškarpos

145.

 Kaunas

 1995

 10 egz.

 laikraščiai

146.

 Šilalės rajono darbo žmonių deputatų tarybos sesija

 1972

 24

 autografas,
 laikraščių iškarpos

147.

 Įvairi medžiaga apie rajoną

 -

 33

 autografas,
 mašinraštis,
 laikraščių iškarpos

148.

 Šilališkiai

 1989

 252

 mašinraštis

149.

 Stasys Biržiškis ir jo gimtoji sodyba Pailgotis

 1992

 40

 mašinraštis

150.

 Stasys Biržiškis ir jo gimtinė Pailgotis

 1992

 40

 mašinraštis,
 autografas

152.

 Atsiminimai. D.1.

 1965-
 1982

 127

 mašinraštis

153.

 Atsiminimai. D. 2.

 1965-
 1982

 298

 mašinraštis

154.

 Atsiminimai. D. 3.

 1965-
 1982

 410

 mašinraštis

155.

 Stasys Biržiškis ir jo gimtinė Pailgotis

 1992

 39

 mašinraštis

156.

 Linų sėjos papročiai

 1979

 12

 autografas

157.

 Bitininkystė

 1980

 71

 autografas

158

 Paežerio (Lingių) ežero ir jo krantų želdinių ornitofauna ir jos apsauga / J. Šedbaras

 1978

 143

 mašinraštis

159.

 Medinė pustyklė

 -

 3

 autografas

160.

 Akmeniniai kirviai Šilalės rajone

 1985

 56

 mašinraštis

161.

 Piestos ir piestelės Šilalės rajone

 1981

 26

 autografas

162.

 Keraminių dirbinių degimo krosnis Šilalės mieste

 1976

 11

 autografas,
 piešiniai


Sveiki!
Turite klausimų?