Kraštiečiai

Kraštotyros ir bibliografijos skyriuje kaupiama medžiaga apie šiuos Šilalės rajone gimusius, gyvenusius ir dirbusius žmones:

 1. Aušrienė – Rybačiauskaitė Henrika – rajono literatė. Gimė 1930 m. lapkričio 17 d. Kėdainių rajone, Vaidatonių kaime. 1958–2000 m. dirbo lietuvių kalbos mokytoja Šilalės vidurinėje mokykloje (dabar – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija).
 2. Baltikauskas Juozas – rašytojas, poetas, prozininkas, pedagogas. Gimė 1902 m. lapkričio 28 d. Užjūryje (Šilalės valsčius). 1937–1940 buvo Kvėdarnos bibliotekos vedėjas. Mirė – apie 1969 m., palaidotas Pajūrio kapinėse.
 3. Bielskis Petras –  Lietuvos režisierius, teatrologas, humanitarinių mokslų daktaras. Gimė 1935 m. vasario 20 d. Mėčiuose (Laukuvos valsčius). Suteiktas Šilalės garbės piliečio vardas.
 4. Biržiškis Jonas – Lietuvos kelių inžinierius, visuomenės ir politinis veikėjas. Gimė 1932 m. balandžio 12 d. Bagdonuose (Kaltinėnų valsčius). Suteiktas Šilalės garbės piliečio vardas.
 5. Biržiškis Stanislovas – Lietuvos agronomas, pedagogas, etnografas, Šilalės politinis ir visuomenės veikėjas, poetas, filatelistas. Gimė 1900 m. lapkričio 19 d. Pailgotyje (Šilalės valsčius). Buvo vienas iš tiriamosios filatelijos pradininkų Lietuvoje. Mirė 1996 m. kovo 19 d. Kaune, palaidotas Karmėlavos kapinėse (Kauno r.).
 6. Čilvinaitė Marijona – etnografė, kraštotyrininkė, bibliotekininkė, daugelio kraštotyrininkų mokytoja. Gimė 1900 m. rugpjūčio 6 d. Upynoje (Kaltinėnų valsčius). Mirė 1995 m. birželio 28 d., palaidota Kaltinėnų kapinėse.
 7. Dautaras Jonas – pedagogas, bibliotekininkas, socialinių mokslų daktaras. Gimė 1937 spalio  2 d. Pavėriuose (Skaudvilės valsčius).  
 8. Gaudėšius Simonas – Lietuvos vaistininkas, filantropas, Šilalės valsčiaus visuomenės veikėjas. Gimė 1880 m. Viekšnių valsčiuje. Apie 1897 m. Šilalėje tapo vaistinės savininku. Mirė tremtyje 1942 m. vasario 23 d. Komijos ATSR.
 9. Gečas Jonas – Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, diplomatas, atsargos pulkininkas. Gimė 1953 m. kovo 29 d. Teneniuose (Šilalės r.).
 10. Gerlikas Pranciškus – tapytojas, portretistas, ilgametis Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gimė 1940 balandžio 15 d.  Mažrimuose (Šilalės r). Mirė 2020 gegužės 6 d., palaidotas Šilalės kapinėse.
 11. Gerlikienė Petronėlė – lietuvių tautodailininkė, tapytoja, tekstilininkė. Gimė 1905 m. birželio 19 d. Čikagoje. 1908 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, gyveno Mažrimų kaime (Šilalės valsčius). Mirė 1979 m. kovo 14 d., palaidota Šilalės kapinėse.
 12. Girėnas Stasys (iki 1931 m. Stanislovas Girskis) – Lietuvos ir JAV aviatorius, 1933 m. kartu su Steponu Dariumi lėktuvu „Lituanica“ perskridęs Atlantą. Gimė 1893 m. spalio 4 d. Vytogaloje (Kaltinėnų valsčius). Žuvo 1933 m. liepos 17 d. Soldine, Vokietijoje. Po mirties kūnas buvo balzamuotas. 1937 m. lapkričio 1 d. perkeltas į mauzoliejų Kauno senosiose kapinėse. 1940 m. palaikai pakartotiniam balzamavimui perkelti į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą, o 1964 m. perlaidoti Kaune, Aukštųjų Šančių karių kapinėse.
 13. Girčytė-Balienė Stasė – Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė, gimė 1926 m. lapkričio 8 d. Laukuvoje, Šilalės r.
 14. Grinkevičiūtė Dalia – Lietuvos gydytoja, rašytoja. Parašė atsiminimus apie tremtinių gyvenimą ir išgyvenimus Užpoliarėje. Gimė 1927 m. gegužės 28 d. Kaune. 1960-1974 m. dirbo Laukuvos ligoninėje. Mirė 1987 m. gruodžio 25 d., palaidota Eigulių kapinėse Kaune.
 15. Ivinskis Laurynas – poetas, publicistas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, liaudies švietėjas. Gimė 1810 m. rugpjūčio 15 d. Bambaluose (Užvenčio valsčius), mirė 1881 m. liepos 29 d. Milvyduose, palaidotas Kuršėnuose. Buvo pakrikštytas Šilalės bažnyčioje.
 16. Jankauskytė-Rabačiauskienė Angelė –  Lietuvos radijo ir spaudos žurnalistė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, poetė. Gimė 1952 m. balandžio 10 d. Didkiemyje (Šilalės r.).
 17. Jaunius Kazimieras – teologas, lietuvių kalbos tyrinėtojas. Gimė 1848 m. gegužės 18 d. Lembo k. (Kvėdarnos valsčius). Jis susistemino lietuvių kalbos tarmes, aprašė priegaides, kūrė naujus gramatikos terminus, tyrė lietuvių kalbos ryšius su kitomis kalbomis. Nuo 1880 m. buvo Kunigų seminarijos lotynų ir lietuvių kalbų, katekizmo dėstytojas, Mergaičių gimnazijos kapelionas, Žemaičių vyskupo sekretorius. 1885-1886 m. – lietuvių kalbos ir homiletikos (pamokslų sakymo teorijos) profesorius. Mirė 1908 m. kovo 9 d. Peterburge, palaidotas Kauno miesto kapinėse.
 18. Jonikas Leonas (slapyvardis Laukuviškis) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1891 m. balandžio 10 d. Apvaršuvoje (Laukuvos valsčius). Mirė 1969 m. lapkričio 3 d. Čikagoje. Urna su Leono Joniko palaikais 1975 m. palaidota Laukuvos kapinėse.
 19. Jurgutis Vytautas – Lietuvos kompozitorius, pedagogas. Gimė 1930 m. liepos 10 d. Šilalėje. Sukūrė daugiau kaip 100 įvairių žanrų vokalinių ir instrumentinių kūrinių, 2 pučiamųjų kvintetus (1968 m., 1980 m.), kūrinių fortepijonui, vokalinių ciklų, choro ir solo dainų, harmonizavo dainų. Mirė 2013 m. vasario 23 d., palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.
 20. Jūragis Juozas–Almis – Lietuvos poetas, žurnalistas, redaktorius, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1917 m. spalio 3 d. Baltkalnyje (Laukuvos valsčius). Mirė 2014 kovo 4 d. Sidnėjuje (Australija).
 21. Kairys Jurgis – lietuvių lakūnas, aviacijos konstruktorius, akrobatinio skraidymo meistras, Europos ir pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas, daugkartinis pasaulio čempionatų prizininkas, nugalėtojas, laimėjęs daugiausiai FAI Pasaulio Taurės (Grand Prix) varžybų. Jurgis Kairys yra pripažintas geriausiu akrobatinio skraidymo be apribojimų meistru pasaulyje 1996-2006 m. Gimė 1952 m. gegužės 6 d. Saripove (Krasnojarsko kraštas, Sibiras).
 22. Kairys Juozapas – kompozitorius, muzikantas, visuomenės veikėjas. Gimė 1938 m. birželio 20 d. Teneniuose (Šilalės r.). Mirė 2008 m. spalio 11 d.
 23. Kedys Vaclovas – pedagogas ir chorvedys. Gimė 1930 m. lapkričio 30 d. Mankaičiuose (Šilalės r.). Išleido metodinių leidinių, sukūrė muzikos kūrinių chorams. Mirė 2015 m. spalio 28 d., palaidotas Kairėnų kapinėse Vilniuje.
 24. Kentra Albinas (slapyvardis – Aušra) – Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, pedagogas, kino operatorius, metraštininkas, karys savanoris. Gimė 1929 kovo 29 d. Gūbriuose (Šilalės valsčius). Suteiktas Šilalės garbės piliečio vardas.
 25. Kinderis Juozas – poetas, bibliotekininkas, Mažosios Lietuvos knygius. Gimė 1930 m. lapkričio 19 d. Maldūnuose (Šilalės r.). Mirė 2005 m. balandžio 15 d. Rusnėje.
 26. Laurinaitytė Stanislava – dainininkė. Gimė 1927 m. spalio 30 d. Zobielijoje (Šilalės valsčius). Mirė 2012 m. gruodžio 25 d.
 27. Liatukas Pranas – Lietuvos visuomenės ir karinis veikėjas, generolas leitenantas. Gimė 1876 m. sausio 29 d. Padievaityje (Kvėdarnos valsčius). 1945 m. sausio 30 d. NKVD apkaltintas priklausymu Lietuvos laisvės armijai ir suimtas. Neatlaikęs kankinimų, mirė Lukiškių kalėjimo ligoninėje 1945 m. rugsėjo 9 d. Palaikų užkasimo vieta nežinoma.
 28. Liatukas Vladas – grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gimė 1954 m. gruodžio 7 d. Teneniuose (Šilalės r.).
 29. Lovčikas Klemensas – Žemaitijos kultūros ir istorijos puoselėtojas, kraštotyrininkas, liaudies amatų muziejaus įkūrėjas. Gimė 1937 m. kovo 17 d. Vytogaloje (Šilalės r.).
 30. Misius Kazys – Lietuvos inžinierius, kraštotyrininkas. Tyrinėja lietuviškosios spaudos draudimą, XIX a. pab. kultūrinį ir ekonominį Lietuvos gyvenimą, miestelių ir kaimų istorijas. Gimė 1942 m. gruodžio 5 d. Paymėžyje (Šilalės r.).
 31. Pocius Liudvikas – dailininkas, vitražistas. Gimė 1940 m. rugpjūčio 23 d. Klabuose (Kvėdarnos sen.).
 32. Poška Dionizas – XIX a. lietuvių rašytojas, vienas žymiausių kultūros veikėjų, pirmojo viešo Lietuvos muziejaus įkūrėjas. Žymiausias D. Poškos kūrinys – „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“. Gimė 1764 m. Lėlaičiuose (Mažeikių r.). Nuo 1790 m. iki mirties gyveno Bardžiuose, šalia Bijotų. Mirė 1830 m., palaidotas Kaltinėnų kapinėse.
 33. Petrošius Donatas – poetas, eseistas. Gimė 1978 m. lapkričio 28 Bijotuose (Šilalės r.).
 34. Raudonius Gvidas – lietuvių keramikas. Gimė 1952 m. gegužės 12 d. Padvarninkuose (Šilalės r.).
 35. Rimkus Stanislovas – Lietuvos katalikų kunigas, visuomenininkas, gimė 1912 m. sausio 2 d. Pašlynio kaime (Kvėdarnos sen.).
 36. Rubšys Antanas – prelatas, Šv. Rašto profesorius, vertė Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų į lietuvių kalbą. Gimė 1923 m. lapkričio 5 d. Bučiuose (Laukuvos valsčius), mirė 2002 m. rugpjūčio 27 d. Niujorke.
 37. Siparis Juozas – Lietuvos dramos aktorius. Gimė 1894 m. vasario 26 d. Kusiuose (Šilalės r.). Mirė 1970 m. balandžio 5 d. Vilniuje.
 38. Skaudvilaitė Elena – poetė. Gimė 1935 m. gegužės 12 d. Jautakiškiuose (Kelmės r.). Kurį laiką mokytojavo Šilalės krašte.
 39. Skrodenis Stasys – Lietuvos kalbininkas, tautosakininkas, vertėjas. Gimė 1938 m. sausio 16 d. Padvariuose (Šilalės r.).
 40. Stasytis Aloyzas – žurnalistas, fotografas, dainininkas. Gimė 1937 m. kovo 8 d. Pajūralyje (Šilalės r.), mirė 2016 m. balandžio 7 d., palaidotas Kairėnų kapinėse Vilniuje.
 41. Statkevičius Vladas –  kraštotyrininkas. Gimė 1911 m. gegužės 11 d. Naujininkuose (Eržvilko valsčius). Nuo 1949 m. dirbo pedagoginį darbą Šilalėje. Mirė 1999 m. liepos 27 d., palaidotas Šilalės kapinėse. 2006 m. jo vardu pavadintas Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.
 42. Stulgaitė Birutė – metalo meno dailininkė, kuria papuošalus ir mažosios plastikos objektus. Gimė 1952 m. rugpjūčio 8 d. Dryžuose (Šilalės r.).
 43. Šalčius Matas – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, keliautojas, visuomenės veikėjas. Gimė  1890 m. rugsėjo 20 d. Čiudiškiuose (Prienų valsčius). Ketverius metus dirbo mokytoju Vytogalos pradžios mokykloje (Šilalės r.). Mirė 1940 m. gegužės 26 d. Guajaramerine, (Bolivija), palaidotas Palaidotas Guajaramerino mieste.
 44. Šveikauskienė-Brazauskaitė Vlada – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, poetė.
 45. Šulskytė Aldona – mokytoja, spaudos darbuotoja, poetė. Gimė 1930 Gasčiūnuose (Joniškio valsčius). Ilgą laiką gyveno ir dirbo Laukuvoje. Mirė 2008 m.
 46. Talat-Kelpša Kazys – Lietuvos kariuomenės brigados generolas. Gimė 1893 m. spalio 28 d. Padievyčio vienkiemyje (Laukuvos sen.). 1944 m. iš Lietuvos pasitraukė į Austriją, o 1945 m. į Vokietiją. 1949 m. spalio 29 d. emigravo į JAV. Mirė 1968 m. sausio 1 d. Čikagoje.
 47. Tamošaitis Regimantas – literatūrologas, rašytojas, eseistas, kritikas, vadovėlių vidurinei mokyklai autorius, Vilniaus universiteto dėstytojas. Gimė 1956 m. kovo 3 d. Skaudvilėje (Tauragės r.), vėliau gyveno ir mokėsi Šilalėje.
 48. Toleikis Aloyzas –  Lietuvos dailininkas, skulptorius, nusipelnęs meno veikėjas, profesorius. Gimė 1931 m. balandžio 12 d. Gvalduose (Kvėdarnos valsčius). Sukūrė dešimtis portretų, dekoratyvinių skulptūrų, medalių, projektavo antkapinius paminklus.
 49. Ūksienė – Rubšytė Teresė – poetė, pedagogė, Lietuvos ir Šilalės rajono politinė bei visuomenės veikėja. Gimė 1931 m. birželio 14 d. Bučiuose (Laukuvos valsčius).
 50. Vaitkevičiutė-Rekašienė Daiva –  žurnalistė, rašytoja, prozininkė, meilės romanų autorė, lietuviškų serialų scenarijų kūrėja. Gimė 1970 m. sausio 18 d. Gomaliuose (Telšių r.). Nuo 1998 m. gyvena Šilalėje.
 51. Vėlius Norbertas – lietuvių etnografas ir religijotyrininkas, dirbo VDU. Vienas žymiausių Lietuvos etnografijos rinkėjų, folkloristų ir baltų mitologų, pasaulyje pripažintas etninės kultūros tyrinėtojas. Vienas svarbiausių Lietuvos kultūrinio sąjūdžio veikėjų. Jo vardu pavadinta Laukuvos gimnazija. Gimė 1938 m. sausio 1 d. Gulbėse (Šilalės r). Mirė 1996 m. birželio 23 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinės.
 52. Vidmantas Edvardas – Lietuvos istorikas, bibliografas, bibliotekų darbuotojas. Gimė 1929 m. spalio 1 d. Jomantuose (Šilalės valsčius). Mirė 2014 m. gegužės 23 d.
 53. Žilius Vladislovas – grafikas, tapytojas ir skulptoriaus. Gimė 1939 m. gegužės 13 d. Varsneliuose (Šilalės r.). Mirė 2012 m.
 54. Patlaba Petras – kunigas. Gimė 1909 m. gegužės 1 d. Varsėdžiuose (Upynos sen.). Telšių kunigų seminariją baigė 1934 m. gegužės 26 d. ir buvo įšventintas į kunigus. 1944 m. pasitraukė į vakarus, iš pradžių į Vokietiją, o vėliau persikėlė į JAV. Mirė 1986 m.
 55. Petkevičius Kazimieras – liaudies meistras. Gimė 1884 m. rugsėjo 23 d. Kūkariškėse (Laukuvos sen.).
 56. Raibužis Juozas, Antano – liaudies menininkas. Gimė 1898 m. Gegrėnų bažnytkaimyje (Plungės r,). Ilgą laiką gyveno Kvėdarnoje. Mirė 1958 m. liepos 23 d., palaidotas Kvėdarnos kapinėse.
 57. Raudonius Antanas –  liaudies meistras, skulptorius, knygnešys. Gimė 1871 balandžio 23 d. Pakalniškių kaime (Pajūrio sen.). Mokėsi kalvystės, buvo savamokslis, tačiau raštingas ir apsiskaitęs. Mirė 1939 m. vasario 28 d., palaidotas Šiaulių senosiose kapinėse.

 Informaciją parengė vyr. bibliografė Rūta Vaitkevičienė

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-05


Galerija
Sveiki!
Turite klausimų?