Šilalės rajono literatų klubas „Versmė“

Asociacija, kodas 176636475
Adresas: J. Basanavičiaus g. 15, Šilalė, LT – 75138

 

Šilalėje niekad nestigo kuriančių žmonių, tačiau nebuvo organizacijos, vienijančios jos veiklą, atstovaujančios jų interesams. Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę aplinkiniuose rajonuose ėmė kurtis literatų klubai, įvairios rašytojų sąjungos tik Šilalėje buvo tylu. Pavieniai Šilalės literatai dalyvavo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, mokytojų literatų “Spindulio” draugijos veikloje.

1997 m. lapkričio mėnesį Šilalėje įvyko pirmoji rajono literatų šventė "Kūrybos pilnatis", kurią organizavo Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kultūros centras. Šventės metu buvo skaitoma ne tik kūryba, bet ir išsakomos mintys, kad Šilalėje reikėtų kažkokios organizacijos, kuri rajono literatus sujungtų į bendrą veiklą, padėtų populiarinti jų kūrybą.

Šios iniciatyvos ėmėsi tuometinio Šilalės rajono laikraščio “Šilalės naujienos” direktorius Stasys Radavičius ir Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Stefa Minutaitė. Buvo parengti nuostatai. Klubo steigiamasis susirinkimas įvyko 1998 m. liepos 25 d., o pats klubas registruotas 1998 m. rugsėjo 1 d.  Steigiamojo susirinkimo metu patvirtinti klubo nuostatai, prezidente išrinkta Stefa Minutaitė, valdybos nariais tapo S. Radavičius, L. Voroneckaja, N. Katelynienė ir D. Rekašienė.

Klubo veiklos tikslas – jo narių rašinių, knygų propagavimas ir aptarimas, lėšų leidybai kaupimas, moralinis skatinimas, kūrybinių komandiruočių, stovyklų, susitikimų organizavimas, bendradarbiavimas su kitų rajonų literatų klubais.

Per klubo egzistavimo laikotarpį buvo išleisti trys bendri klubo narių kūrybos almanachai, atvirukų ir poezijos, skirtų Šilalės kraštui, komplektas. Bendradarbiaujant su Tauragės apskrities literatais prisidėta leidžiant Tauragės apskrities literatų kūrybos knygą „Esame“.

Klubas yra užmezgęs glaudžius ryšius su Tauragės, Skuodo, Kelmės, Raseinių, Marijampolės, Rietavo, Plungės, Skaudvilės, Varnių ir kitų Lietuvos miestų ir miestelių literatų klubais. Rajono literatai yra tapę įvairių konkursų laureatais, dalyvauja Tarptautiniame poezijos festivalyje „Poezijos pavasaris“, kituose kūrybos ir poezijos renginiuose.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-31


Galerija
Sveiki!
Turite klausimų?