Skyriai

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-17

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Danutė Šimkienė
Skyriaus vedėja
Išsilavinimas: aukštasis
Specialybė: socialinis pedagogas
Išsilavinimas: aukštesnysis
Specialybė: bibliotekininkystė ir bibliografija
Tel.: (8 449) 74302, mob: (8 620) 46719, 
el. paštas: aptarnavimo.sk@silalesbiblioteka.lt
Vaikų skaitykla
Tel.: (8 449) 74298,
el. paštas: vaiku.sk@silalesbiblioteka.lt

Ona Bajorinienė
Vyresnioji bibliotekininkė

Vilma Stancelienė
Bibliotekininkė

Dalė Goštautienė
Bibliotekininkė

Jolanta Venckienė
Bibliotekininkė

Komunikacijos ir inovacijų skyrius

Rima Norvilienė
Skyriaus vedėja
Išsilavinimas: aukštasis
Specialybė: viešasis administravimas
Tel.: (8 449) 74303, 
el. pastas: informacijos.sk@silalesbiblioteka.lt

Airinas Dilnikas
Kompiuterių sistemų inžinierius

Loreta Šimutytė-Balčiūnienė
Vyresnioji bibliotekininkė - edukatorė 

Rūta Vaitkevičienė
Vyresnioji bibliotekininkė

Informacinių išteklių ir metodikos skyrius

Stefa Minutaitė
Skyriaus vedėja
Išsilavinimas: aukštesnysis
Specialybė: bibliotekininkystė ir bibliografija
Tel.: (8 449) 74189, (8 449) 74301,
el. paštas: komplektavimo.sk@silalesbiblioteka.lt

Inga Vitartienė
Vyresnioji bibliotekininkė

Snieguolė Bernotienė
Bibliotekininkė

Vida Beržinienė
Bibliografė kraštotyrai

Bendrųjų reikalų skyrius

Jonas Šeputis
Skyriaus vedėjas
Tel.: (8 449) 51596, mob.: (8 616) 21615,
el. paštas: pavaduotojas@silalesbiblioteka.lt

Virgilija Vazbienė
Vyresnioji specialistė
Tel.: (8 449) 51505

Ernesta Košinskytė
Personalo specialistė - raštvedė
Tel.: (8 449) 74297

Jonas Elijošaitis
Elektrikas-darbininkas

Vida Astrauskiėnė
Valytoja

Virginija Laurinavičienė
Valytoja


Sveiki!
Turite klausimų?