Naujienos

Klemenso Lovčiko kraštotyrinė medžiaga bus perkelta į interneto erdvę

2021 11 04

Šilalės krašto mažoji liaudies architektūra iki šiol nėra sulaukusi didesnio tyrinėtojų dėmesio. O kadaise tai buvo neatsiejama žemaitiškos sodybos dalis, įvairiausi mažosios architektūros statiniai – koplytstulpiai, skulptūros, koplytėlės, kryžiai, stogastulpiai, pagyvindavo, pagražindavo sodybą ar jos prieigas. Statydavo ne tik sodybose ar prie jų, bet ir miškuose, pakelėse, prie kryžkelių, upelių, gyvenvietėse, prie bažnyčių ar kapinėse. Kiekvienas mažosios architektūros objektas buvo skirtas svarbiems privataus gyvenimo, kaimo bendruomenės, krašto istorijos įvykiams atminti.

Apie Šilalės apylinkių, sakralinės architektūros statinius – koplytstulpius, skulptūras, koplytėles, kryžius daug svarbių duomenų turi surinkęs upyniškis, kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas, kuris savo gyvenimą pašventė rajono praeičiai tyrinėti, surinko daug išliekamąją vertę turinčios medžiagos.

Jis yra parašęs apie 20 kraštotyrinių darbų, surinko ir paskelbė daugybę straipsnių apie Upynos apylinkėse gyvenusius kryždirbius ir dievdirbius ir jų neįkainuojamus eksponatus.

Savo kraštotyros darbų rinkinius Klemensas Lovčikas yra padovanojęs ir Šilalės viešajai bibliotekai. Kad ši vertinga kraštotyrinė medžiaga būtų lengviau randama, patogiau pasiekiama ir išliktų ateities kartoms, Šilalės viešosios bibliotekos Komunikacijų ir inovacijų skyrius (projekto vadovė – skyriaus vyr. bibliotekininkė Rūta Vaitkevičienė) įgyvendina projektą „Šilalės krašto – Mažoji liaudies architektūra Upynos apylinkėse“. Šis projektas suteiks galimybę Klemenso Lovčiko surinktą archyvą apie liaudies architektūros paminklus, Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui skirtus koplytstulpius, kapines, medinių paukščiukų gamybą ir kt. perkelti į interneto svetainę www.silalesbiblioteka.lt.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė.

Rūta Vaitkevičienė,
Komunikacijų ir inovacijų skyrius vyr. bibliotekininkė, projekto vadovė


Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-04
Sveiki!
Turite klausimų?