Naujienos

Metų Europiečio (-tės) 2021 rinkimai

2021 02 17

Kviečiame nominuoti asmenis Metų Europiečio (-tės) 2021 apdovanojimui gauti

Apie konkursą

Siekiant pagerbti labiausiai prie Europos Sąjungos (ES) vertybių sklaidos Lietuvoje, glaudesnio ES bendradarbiavimo ar ES keliamų tikslų įgyvendinimo 2020 metais prisidėjusį asmenį, asociacija „Europiečių judėjimas” (European Movement Lithuania – EML) pirmą kartą Lietuvoje organizuoja Metų Europiečio (-tės) 2021 rinkimus.

Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Informacinis partneris – LRT.

Kas gali būti nominuojamas?

Nominuojami gali būti visi fiziniai asmenys, kurie savo veikla:
• Parodė ypatingą atsidavimą skleidžiant ES vertybes – pagarbą žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus ir tokiu būdu skatino teigiamus pokyčius Lietuvoje arba savo bendruomenėje;
• Prisidėjo prie didesnio ES valstybių narių piliečių tarpusavio supratimo ir glaudesnės integracijos, gilesnio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje skatinimo;
• Parodė inciatyvą ir išskirtines pastangas skleidžiant vieningos Europos idėjas;
• Įgyvendino veiklas ar iniciatyvas, skatinančias žaliąją transformaciją, skaitmenizacijos plėtrą bei atsparumo grėsmėms didinimą ar kitokiais būdais prisidėjo prie ES keliamų tikslų įgyvendinimo.

Asmenys negali būti nominuojami už veiklą, kuri buvo atlikta vykdant politines funkcijas ar rinkėjų suteiktus įgaliojimus. Veikla (ar jos dalis), už kurią asmuo yra nominuojamas, turi būti vykdyta ar vykdoma Lietuvos teritorijoje arba glaudžiai susijusi su teigiamų pokyčių Lietuvoje skatinimu. Apdovanojimas skiriamas už veiklą, vykdytą 2020 metais, nepaisant to, kada ji buvo pradėta.

Kaip nominuoti?

Nominacijas kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali teikti užpildydamas šią anketą iki vasario 25 d., prieš tai susipažinus su Konkurso nuostatais.

Komisija, vertindama kandidatus, remsis šiais kriterijais:
• Veiklos išskirtinumas ir/arba inovatyvumas,
• Veiklos svarba – vykdyta/vykdoma veikla skirta svarbiai problemai spręsti arba poreikiui tenkinti,
• Ilgalaikis veiklos teigiamas poveikis,
• Įgyvendintų teigiamų pokyčių mastas.

Prašome atsižvelgti į tai, jog Komisija atrinkdama pretendentus Metų Europiečio (-tės) 2021 apdovanojimui gauti remsis argumentais ir informacija, kurią anketoje pateikia nominuojantis asmuo, todėl veiklą, už kurią asmuo nominuojamas, prašome aprašyti tiksliai, aiškiai ir išsamiai, patikrinti informacijos teisingumą. Organizatoriai neatsako, jei su nominuotu asmeniu nurodytais kontaktais neįmanoma susisiekti. 

Kaip bus vykdoma atranka?

Metų Europiečio rinkimai vyks dviem etapais: pirmajame etape (š.m. sausio 25 d. – vasario 25 d. visuomenė bus kviečiama nominuoti kandidatus, iš kurių Konkurso atrankos komisija atrinks 5 pretendentus Metų Europiečio (-tės) 2021 apdovanojimui gauti. Iš šių penkių pretendentų laimėtoją viešu balsavimu išrinks visuomenė š.m. balandžio 21-29 dienomis LRT.lt portale.

Konkurso atrankos komisija bus sudaryta iš Europiečių judėjimo, Užsienio reikalų ministerijos, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Informacinio partnerio atstovų ir nepriklausomų ekspertų.

Laimėtojas bus iškilmingai apdovanotas simbolinės vertės prizu š.m. gegužės mėnesį vykstančių Europos dienos renginių metu.


Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-17
Sveiki!
Turite klausimų?