Naujienos

Praėjo 85 metai, kai Šilalėje įkurta pirmoji biblioteka

2022 12 20

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka šiemet mini 85 metų veiklos jubiliejų. Lyginant su žmogaus amžiumi, tai liudija apie brandą, sukauptas žinias ir patirtį. Taigi tai – kultūros įstaiga, kuri turi turtingą istoriją su čia dirbusiais žmonėmis, užaugintais skaitytojais, besikeitusiais bibliotekiniais procesais, paslaugomis ir renginiais. Besibaigiant metams, norisi pasidalinti, kokia biblioteka buvo anksčiau ir kokia ji yra dabar?

 Nuo vieno kambario bibliotekėlės iki keturių aukštų pastato

Šilalės bibliotekos įkūrimo pradžią galima laikyti 1937 metus. Tuomet bendru Tauragės apskrities valdybos ir to regiono savivaldybių raštu Kultūros reikalų departamentui buvo prašoma įkurti bibliotekas Šilalėje, Kvėdarnoje, Kaltinėnuose ir Žvingiuose. Būtent tais metais biblioteka įsteigiama viename iš Šilalės miesto pastatų, antrame aukšte, viename kambarėlyje. Kiek pirmosiomis dienomis buvo bibliotekoje knygų – tikslių žinių nėra. Remiantis vietos gyventojų prisiminimais, knygų fondą sudarė apie 1000 leidinių. Žinoma, kad pirmaisiais metais buvo 39 skaitytojai. Tačiau per tuos 85-erius metus biblioteka išaugo iki keturių aukšto pastato, kuriame šiuo metu telpa virš 38 tūkst. knygų ir kitų leidinių, skaito apie 1300 skaitytojų.

Biblioteka „sugriovė“ policiją

Būtent tokią istoriją užfiksavo viena iš pirmųjų bibliotekos vadovių Juzefa Zonytė. Ji pasakojo, kad tiesiai po biblioteka, pirmame aukšte, buvo įsikūrusi policija. Kadangi pastatas buvo senas, lubos, matyt, neatlaikė knygų lentynų svorio, ir įlūžo. Taip pasklido gandas, kad biblioteka sugriovė policiją. Tuomet įstaiga buvo perkelta į kitą pastatą, o pastarasis buvo nugriautas. Beje, reikėtų pasakyti, kad pirmoji biblioteka buvo toje vietoje, kur šiuo metu stovi pirmasis Kovo 11-ajai skirtas paminklas „Laisvės šauklys“.

Nuo gaisro iki nuolatinių struktūrinių pokyčių

Biblioteką neaplenkė negandos. 1941 metais prasidėjus karui, biblioteka sudegė. Liko tos knygos, kurios buvo pas skaitytojus. Tuometinio bibliotekos vedėjo Prano Didoro dėka pavyko surinkti kelis šimtus knygų. Nuo 1950 metų prasideda didieji pokyčiai. Būtent tais metais įstaiga tampa rajonine. Dar po penkiolikos metų biblioteka teikia metodinę pagalbą net 44 kaimo bibliotekoms. O 1977 metais rajoninė biblioteka reorganizuota į centrinę su 32 filialais, apimančiais visą Šilalės kraštą. Lygiai prieš 25 metus biblioteka tapo Šilalės rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Tokia ji išliko iki šių dienų. Šiuo metu bibliotekai priklauso 23 struktūriniai padaliniai (filialai).

Pasikeitė 16 bibliotekos vadovų

Biblioteka ne tik sienos, bet ir žmonės. Per gerus aštuonis dešimtmečius pasikeitė daugybė puikių savo srities specialistų – knygų mylėtojų ir puoselėtojų. Įstaigai per tuos metus vadovavo 16 direktorių. Kiekvienas įnešė savo dvasios, spalvų ir naujų idėjų. Pirmasis bibliotekos vadovas paskirtas pradinės mokyklos vedėjas Albinas Monstvila. O pirmoji profesionalė – bibliotekininkė – įstaigos vedėjos pareigose 1956 metais pradėjo dirbti Agota Andrijauskaitė – Juškienė. 2010 m. atėjo dirbti dabartinė bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė.

Kalbant apie darbuotojus, jei prieš 85-erius metus bibliotekoje tebuvo vos vienas darbuotojas, tai šiuo metu čia dirba 21 ir dar 22 rajono filialuose.

Dabartinė biblioteka – šiuolaikiška ir inovatyvi

Nors vis tik biblioteka ir toliau išlieka knygų namais, tačiau ji keliauja koja kojon su technologijomis. Yra įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS), kuri leidžia skaitytojui, turinčiam skaitytojo pažymėjimą, skolintis knygų bet kuriose šią sistemą turinčioje šalies bibliotekose. O besilankantys spėjo pajusti ir knygų grąžinimo paslaugos paprastumą – bet kokią savaitės dieną ar paros metu leidinius galima įmesti į šalia bibliotekos pastatytą dėžę. O jau netrukus lankytojams pasiūlysime ir knygomato paslaugas. Tai dar ne viskas. Jau daugelį metų įstaigoje veikia interneto skaitykla, kurioje kompiuteriais ir internetu galima naudotis nemokamai.

Taip pat veikia interaktyvi edukacinė erdvė su mažuoju 3D kino teatru, X‘box konsole, 3D spausdintuvu, lego konstruktoriais ir šiemet gauta naujos kartos virtualios realybės įranga.

Bibliotekoje galima rasti kūrybinį, inžinerinį ir programavimo paketus, kuriuos sudaro net 26 įrenginiai ir programos. Tai – grafinė planšetė įvairiems dizainams kurti, garso įranga profesionaliems įgarsinimams, vienintelis rajone Brailio rašto spausdintuvas ir kt.

Pavyzdžiui, su 3D spausdintuvu pandemijos laikotarpiu bibliotekininkai pagamino kelis šimtus specialių skydelių apsaugai nuo COVID-19 ir juos išdalino Šilalės rajono medikams, veterinarijos gydytojams, mokytojams, smulkiesiems verslininkams.

Būtina paminėti, kad Šilalės biblioteka sukūrė pirmuosius rajone interaktyvų edukacinį žaidimą „Skrydis per Šilalę“ ir papildytos realybės turistinį žaidimą „Aplankyk Šilalę“, įrengė Galvosūkių kambarį. Už originalią ir inovatyvią veiklą diegiant netradicines paslaugas 2020 metais Šilalės biblioteka tapo inovatyviausia šalyje.

Kultūrinių renginių įvairovė

Šalia tradicinių renginių, tokių, kaip knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, kūrėjų darbų parodos, organizuojami ir atliepiantys šiuolaikinius lankytojų poreikius. Tai – skaitmeninio raštingumo mokymai, tiesioginės transliacijos, virtualūs pokalbiai su kraštiečiais, intelektinės viktorinos. Tačiau pastebima, jog lankytojai nori vėl atsigręžti į praeitį ir išmokti senųjų amatų, o taip pat domisi įvairiomis kūrybinėmis dirbtuvėmis bei edukacijomis. Džiugu, kad biblioteka yra atvira visiems ir taip pat stengiasi telkti įvairią negalią ar kitų individualių reikmių turinčius gyventojus, todėl įstaiga paženklinta specialiu logotipu „Biblioteka visiems“.

Laukiami ir vaikai

Vaikams – atskira erdvė su jų amžiui skirta literatūra. Vaikų skaitykloje veikia žaisloteka, vyksta kultūriniai ir švietėjiški renginiai, kasmet renkami geriausi skaitytojai. Daugiau nei dešimtmetį mažieji buriami į neformalų vaikų klubą „Nykštukas“, kur jiems organizuojamos prasmingos mokomosios veiklos, nuo rankdarbių iki spektaklių kūrimo. Įgyvendinama Kultūros paso paslauga: mažieji mokomi stalo serviravimo subtilybių, organizuojami robotikos ir lego konstravimo užsiėmimai.

Saugo krašto lobius

Šilalės biblioteka kaupia ir renka medžiagą apie 62 žymius rajono kraštiečius: Aleksandrą Stulginskį, Stasį Girėną, Jurgį Kairį, Dionizą Pošką, Kazimierą Jaunių, Norbertą Vėlių ir kt. Taip pat čia galima rasti ir seniausio Šilalės rajono laikraščio „Šilalės artojas“, leidžiamo nuo 1951 metų, archyvą. Į biblioteką galima užsukti kasdien nemokamai paskaityti periodinių leidinių. Biblioteka prenumeruoja 8 pavadinimų laikraščius ir 21 pavadinimo žurnalus. Beje, šiemet įgyvendintas svarbus projektas, kuris suteikė galimybę Klemenso Lovčiko surinką kraštotyrinę medžiagą perkelti į internetą, kad ji lengviau būtų randama, patogiau pasiekiama ir išliktų ateities kartoms.

Leidžia knygas

Šilalės biblioteka prisideda ir prie knygų leidimo. Išleista poetės Reginos Bliūdžiuvienės knyga „Tėviškės legendos“, Stasio Skrodenio parengta ir sudaryta knyga Vinco Laurynaičio monografija „Dionizas Poška“, taip pat knyga „Šilalės krašto bažnyčios: istorija ir architektūra“ bei didelio populiarumo sulaukusi senovinių Šilalės krašto patiekalų knyga „Pasmuokavuok, kap skane“.

Dar keletas įdomių faktų apie biblioteką

Ar žinojote, kad bibliotekoje pastatytą knygų skulptūrą sudaro apie 2000 nebenaudojamų knygų. Jos aukštis siekia beveik 3 m, o plotis – 2 m? O kad Šilalės bibliotekoje ir jos filialuose yra apie 150 kompiuterių, skirtų tiek darbuotojams, tiek lankytojams? Galbūt teko girdėti, jog bibliotekoje veikia Šilalės rajono literatų klubas „Versmė“, vienijantis 10 aktyvių kraštiečių poetų bei kad čia visada atviros durys savanoriams ir praktikantams.

 Rima Norvilienė, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir inovacijų skyriaus vedėja, bibliotekos archyvo nuotr.


Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-20
Sveiki!
Turite klausimų?