Veiklos sritys

Ketvirtadienis, 18 Lapkritis 2010 09:28

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka įsteigta 1937 m. kovo 15 dieną. Dirbti pradėjo nuo 1937 m. birželio 1 d., kai buvo paskirtas bibliotekos vedėjas.

Bibliotekos uždaviniai: kaupti, išsaugoti ir sudaryti žmonėms galimybes pažinti rašytinį, garsinį bei vaizdinį kultūros paveldą, ypatingą dėmesį skiriant rajono gyventojų kultūros ir informacinėms reikmėms, prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės regioninės plėtros, diegti demokratijos, intelektinės laisvės, teisės į informaciją, kultūros atvirumo ir pagarbos intelektinei nuosavybei vertybes.

Bibliotekos funkcijos: formuoti universalų dokumentų fondą, atitinkantį Šilalės rajono istorines tradicíjas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius, kaupti dokumentų fondą apie Europos sąjungą, Europos informacijos centrui skirtose patalpose, organizuoti įvairaus pobūdžio renginius Europos sąjungos tematika, kaupti kraštotyros dokumentų fondą bei informaciją apie dokumentus, susijusius su rajono istorija, organizuoti jų paieškas ir įsigijimą, rengti kraštotyros darbus, teikti vartotojams bibliografines, informacines paslaugas, sudaryti sąlygas naudotis internetu.

2010-ųjų metų veiklos apžvalga
PDF dokumentas, dydis 623 KB

2011-ųjų metų veiklos apžvalga
PDF dokumentas, dydis 4.96 Mb

2012-ųjų metų veiklos apžvalga
PDF dokumentas, dydis 3.66 Mb

2013-ųjų metų veiklos apžvalga
PDF dokumentas, dydis 2.89 Mb

2014-ųjų metų veiklos apžvalga
PDF dokumentas, dydis 881 Kb

2015-ųjų metų veiklos apžvalga
PDF dokumentas, dydis 2.33 Mb

2017-ųjų metų veiklos apžvalga
PDF dokumentas, dydis 5.53 Mb

2018-ųjų metų veiklos apžvalga
PDF dokumentas, dydis 831.36 Kb

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas
PDF dokumentas, dydis 676 Kb